ארץ הרעב והמלחמות

 
מאמרים נוספים על הפרשה
אברהם יוצא לדרך...
ארץ הרעב והמלחמות
הארץ המובטחת
עיניו של לוט
מאמרים נוספים על הפרשה
תרבות הגוף
"לך לך מארצך"
משמעותו של נסיון
השם "אברהם"
אמונה תמימה ואיתנה
כוחו של ישמעאל
מידת החסד בטהרתה
מאמרים נוספים על הפרשה


ביום בהיר, ללא הודעה מוקדמת, קלטה רוחו של אברהם את קול האלוקים המצווהו: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" (בראשית י"ב, א').

באותם ימים גר אברהם בחרן, שאליה נמלט מאור כשדים. במולדתו הוא נרדף עד צוואר, על כי הפיץ את האמונה בא-ל אחד. כאן, בחרן, נהנה מחופש דת. כאן זכה למעמד מכובד ולהשפעה גוברת על האוכלוסיה.

והנה, לפתע פתאום קיבל אברהם פקודה שעקרה אותו מסביבתו החדשה שבה התערה.

מדוע?

הלא ההצלחה האירה לו פנים כאן בחרן. וכי בכנען יצליח יותר?

מסתבר, שאין מדובר בהגירה נוספת בחייו, כי אם בעליה.

"לך לעצמך, בבדידות... בדרכך שלך. לך בדרך שתבודד אותך מארצך וממולדתך ומבית אביך, מכל הקשרים שהיו לך עד כה".

ההגירה הראשונה מאור כשדים אולי היתה לצורך הצלה, ולעומתה, במצוה זו ההליכה היא מטרה לעצמה.

הבה נתאר לעצמנו את תמונת ההתרחשות. ללא צורך קיומי, ללא סיבה גלויה לעין, קם אברהם ומודיע לידידיו הרבים שהוא נוטש את העיר ואת מעמדו הרם בה, כדי לגור בארץ זרה לו.

נטישת האדם המורם מעם הותירה בוודאי את רישומה על תושבי העיר התמהים ואינם מבינים מדוע הוא עוזב אותם.

בעצם השתאות זו כבר השיג האלוקים חלק ממטרתו. שכן, הליכתו של אברהם היתה קריאת תיגר, העתידה להדהד מסוף העולם עד סופו.

זהו המרד השני של אברהם. את הראשון הכריז בעצמו, במאבק שניהל נגד התרבות האלילית ששלטה בימיו. זעם השלטונות הבריח אותו לחרן. בהליכתו מחרן ביטא את התנגדותו לשלטון עצמו, למושג "שלטון" כפי שנתפס באותם ימים.

צאתו לכנען היתה מצעד מחאה שנערך על ידי אדם בודד, כיחיד ולא כעם. בה בשעה, שהכל ממהרים לקנות בארצותיהם זכויות אזרח, קם אברהם, מבלי שאיש יכפה עליו, רק בציות לצו עליון, ומוותר על זכויות אלו.

עצם הליכתו זו זועקת באוזני אנשי עירו המשתאים, ובאוזני הדורות כולם, את המחאה הגדולה נגד שעבוד רוחו וגופו של האדם לצורת משטר כלשהי. הליכתו השיבה ליחיד את ערכו. הכריזה את האמת הבהירה שהיחיד הוא הבסיס של היהדות ושל החברה האנושית. והאדם, כל אדם, הוא בעל נשמה, צלם אלוקים. ועל כן, הוא מטרה בפני עצמה, ולא רק אמצעי להשביע את תאוות השלטון של העריצים.

יחידי חתר אברהם נגד זרם בני דורו לעבר ארץ ישראל, והוריש לאנושות את תכונת אומץ הלב להיות במיעוט.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים