הקדמה

מאמרים נוספים
הקדמה
מהי אהבה?
גישה מאוזנת
עידון האדם
מאמרים נוספים
פיתוח הקשר הרוחני
הנישואין – התרוממות וצמיחה הדדית
הנהר היוצא מעדן
מאמרים נוספים


כל זוג מייחל להגיע למצב שבו ירח הדבש שלו ימשך לנצח. מימוש שאיפה זו כרוך בצליחת מכשולים לא מעטים ובדילוג על פני מהמורות, הפרושות לרוב בדרך החיים המשותפת.

אורח החיים הזוגי המתנהל על פי היהדות, עלום הוא ונסתר מעיניהם של רבים מבני דורנו. המסך החוצץ בין מסגרת חיים זו ובין אלו שלא הכירוה, מסתיר סגולות ומעלות רבות המצויות בה.

כדי שנבין נכונה את הדברים, שומה עלינו להשיל מעלינו שמועות, "ידיעות" וקטעי סיפורת ששמענו משנות נעורינו ועד עתה ממקורות חיצוניים על אורח החיים היהודי. רק התבוננות פנימית בכוחה לסייע להכרה עמוקה ונכונה של בית היוצר של עם ישראל - המשפחה היהודית.

מצוות טהרת המשפחה מתמודדת בגלוי עם אחד הצדדים הגשמיים ביותר באדם, אולי הצד המכשיל שבכולם. עידון היצר המיני מכוון כלפי הנקודה הפנימית ביותר שבקיום האנושי. נקודה זו חולשת על כל הכוחות המרכזיים שבנפש. היא קשורה לכוחות האלוקיים שבאדם, לדחפים החומריים, לכוחות הרגש והדמיון ולשילוב של כולם יחדיו.

בכל אדם פועלים כוחות גשמיים, ולכל אדם יש צרכים טבעיים. חובת האדם היא לעדן כוחות אלו ולהשתמש בהם על פי עקרונות אלוקיים.

אין היהדות תובעת מהאדם, כפי שתובעות ממנו דתות אחרות, לדכא את כוחות הטבע הגשמיים המצויים בו, לאסור עליהם מלחמה ולדוחקם אל מחוץ למעגל חייו. האדם נתבע רק לזכך כוחות אלו ולכוונם למחוזות חיוביים.תגובות הוסף תגובה
1.מעניןד.כ16/12/07
בניית אתרים