כוונת הלב

 

 

חוקי הטהרה אינם נתפסים בחושים, אולם הלב חש בקיומם. הרמב"ם מתבטא: "הטבילה מן הטומאות, מכלל חוקים היא... גזירת הכתוב היא והדבר תלוי בכוונת הלב"... (רמב"ם הלכות מקוואות פרק י"א, הלכה י"ב). כלומר, למרות ש'טומאה' ו'טהרה' הינם מושגים רוחניים שאינם גלויים לחושים, ככל שיהיה האדם הטובל מודע להם ויבין את משמעותם, הוא אף יחוש בהם יותר. מטרתנו במאמר זה להחדיר ללב הקוראים את המודעות לחוקים אלו, ולהסביר את מהותם כדי שיוכלו להתחבר אל מקור החיים בכלל, ולמצוות הטהרה בפרט.

מן הראוי להדגיש שהמושגים הרוחניים מוסברים במסגרת זו באופן בסיסי בלבד. הסבר התכנים ועומקם מופיע בהרחבה בספרי הקודש.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים