מתנת ישע

 
מאמרים נוספים
פקודת היום - לשמוח
"כל האזרח בישראל ישבו בסוכות"
סוכות - חג האסיף
שמחה ללא מיצרים
מאמרים נוספים
שמחת בית השואבה
שמחתנו באמיתות התורה
אהבת המצוות
מאמצים להשגת האתרוג
עצת המלך
"סוכה תהיה למסתור ממטר"
סוכה של לויתן
הטבע והאדם
מתנת ישע
האמונה והחקירה
שמחת האסיף
זמן שמחתנו
ארעי ושמח
זכר לענני כבוד
והיית אך שמח
ארבעת המינים
ארבעת המינים
מבצר ושמו סוכה
סוכה על אם הדרך
לִקְחֵי ארבעת המינים
שובע שמחות את פניך
הבטחון והשמחה
ושאבתם מים בששון
שמחת ישראל והתורה
חג הסוכות
זכר לענני כבוד
שמחה ללא מיצרים
מעל לשמש
ארבעה מינים
מאמרים נוספים

הסכך הוא הקובע את כשרות הסוכה והוא הנותן את השם למצוות הסוכה. בצלו אנו מסתופפים ושמחים לפני ה' שבעת ימים. סכך זה הינו חומר גולמי מן הטבע שיד אדם לא נגעה בו, גם אינו עשוי מפירות בשלים שהם יפים לאכילת אדם ומקבלים טומאה.

הסכך צריך שיהיה גידולו מן הארץ, פרי ההתפתחות הטבעית של הארץ. רק "פסולת גורן ויקב" הם המביאים את שלום הבית ושמחתו, הם מתנת ישע שנתן ה' לברואיו.

גם העשיר שבעשירים לא יוכל לוותר על חסות זו של ה', וגם העני שבעניים מובטח לו שיזכה בה גם הוא. כל השוני הוא רק בדפנות, שבהם נבדלים הארמונות המוצקים מן הצריפים הרעועים, ובהם באים לידי ביטוי העושר או העוני. המחסה הגדול, המקנה לנו את שלום-הבית, הוא הסכך. עלינו להיות צנועים, אבל מרוצים ושמחים.

דעה מסולפת היא שיכול האדם להגיע לידי בטחון ושלום רק על ידי הפגנת כוחו, העובדות סותרות כלל זה. הללו מרחיקים את השלום, גוזלים את השלוה ביום ואת המנוחה בלילה ושולחים את הפחד והדאגה ללוותנו בדרך החיים.

לא בידינו להגיע אל שלימות האושר. בהקמת הבית ובכל מאמצינו והשתדלותנו למען האשה והילדים, נוכל רק לעשות את שלנו, לצאת ידי חובתנו, כדי להשיג רמת-חיים מסויימת. אבל את אשר השגנו, אם הרבה ואם מעט עלינו להעמיד תחת חסותו של  ה'.

אם נבנה את סוכתנו בבטחון בה' ונקפיד להשתמש רק בחומרים שאינם מסמלים את כוחות האדם וניצול אוצרות הטבע על-ידי חכמת האדם, אם נפגין את בטחוננו בה' על ידי הרחקת כל אל זר מסוכת חיינו – מובטח לנו שכבוד ה' יופיע עלינו ויברך אותנו, הוא יגן עלינו, יאיר את דרכנו וישלח אושר ושמחה למשפחתנו.

בטחון זה יש לו יסוד איתן בתולדות ישראל, בתקופת נדודי ישראל במדבר. ה' גאל אותנו אז מעבדות מצרים, הגן עלינו בעמוד אש וענן, האכיל אותנו מן והשקה אותנו מים מן הצור, הוא היה קרוב אלינו בארץ ציה וצלמוות ולימדנו: "כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם" (דברים ח', ג') האדם אינו מתקיים על ידי מעשי-ידיו הוא, אלא על ידי ביטויי החמלה והרחמים של ה'.

בטחון זה שלמדו אבותינו, והתקוה לעתיד הנובעת ממנו, הם נחלת הבנים, על כך נאמר: "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אתכם מארץ מצרים" (ויקרא כ"ג, מ"ג).תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים