עד כמה קובעת תדמית האדם בעיני עצמו על התנהגותו?

"אתה כולך מושחת, אין בך טיפה אחת של טוב. ממך כבר לא יצא שום דבר!"

נסו לחשוב מה משפט כזה עלול לעולל לילד!

הילד יחשוב: אם אבא אומר, כנראה, שהוא יודע! מאחר שכל כולי רע, וממילא כבר לא יצא ממני שום דבר, בשביל מה כדאי לי להשקיע?!

המשוואה פשוטה.

בפרקי אבות (ב', י"ג) מובא: "אל תהיה רשע בפני עצמך". אדם הרואה בעצמו את הרע בצורה עוצמתית ביותר, ייסוג לאחור ולא יתקדם. תדמית שלילית של האדם על עצמו גורמת לייאוש, רפיון ידיים ותבוסתנות.

קיים גם תהליך הפוך, תהליך שכולו חיובי. על המשנה: "הוי מתלמידיו של אהרן", כותב הרמב"ם: "אהרן עליו השלום, כשהיה מרגיש באדם שתוכו רע, או כשהיו מספרים לו שתוכו רע ובידו עבירה - היה מקדים לו שלום, היה מרבה לספר עמו, וכך היה מתאהב עליו. והיה האיש ההוא מתבייש בנפשו ואומר: אוי לי, אילו היה יודע אהרן צפון לבי ורוע מפעלי, לא היה מתיר לעצמו להסתכל בי, כל שכן לדבר עמי".

כלומר, אני נחשב אצלו בחזקת אדם כשר, ולכן אשתדל לאמת את דבריו ואת מחשבתו ואחזור למוטב. אהרן נתן לאותו אדם תדמית עצמית חיובית. תדמית זו העניקה לו את הכוח והמרץ להשתנות לטובה.

מספרים כי רבי אברהם ישעיהו קרליץ, ה"חזון איש", שוחח פעם עם מנהל רוחני של ישיבה ואמר: תמיד רגילים לדבר על החסרונות המצויים באדם. ואמנם, לפעמים, באמצעות דיבורים אלו מעוררים את המידות הטובות שבאדם, והוא משתפר. אולם קיימת דרך נוספת. כאשר מחשיבים אותו לטוב יותר ממה שהוא באמת! כאשר חודרת לתודעת האדם ההכרה שהוא באמת טוב, הוא משתדל להיות באותה רמה, ועל ידי כך הוא הולך ומשתפר. תן לתלמיד שם טוב, והוא ישתדל להצדיקו.

כאמור, אם יחיה האדם את מעלותיו יותר מאשר את חסרונותיו, רבים סיכוייו להשתפר. אמנם על האדם להכיר את חסרונותיו, אולם, יש לדעת לשמור על פרופורציות נכונות ולא להיסחף במחשבה אודותם.

על כל הורה ומחנך מוטל להקפיד שלא תיווצר אצל הילד תדמית עצמית שלילית. יש ליצור בתודעתו תדמית חיובית אשר תגרום מהפך בנפשו.

כידוע, רוב האנשים משתמשים רק ב-20% (ואף פחות) מכוחות הנפש ומהכשרונות שחוננו בהם. לכן, ניתן בקלות יחסית לדרבן אדם שיגביר את מאמציו וינצל ביתר שאת את הכוחות שנטע בו הבורא.

בשעת מצוקה האדם מגלה בתוכו כוחות איתנים שעד כה לא הכיר בקיומם. לו היה האדם משתמש בכוחות אלו גם לאחר שחלפה מצוקתו, הוא היה מסוגל להגיע להישגים נכבדים!

אם נטפח בילדינו את תדמיתם החיובית ונחזק בהם את תכונותיהם הטובות, סיכויי הצלחתם יגדלו בהרבה.תגובות הוסף תגובה
1.כתבה חשובה ביותר חובה לכל הורה לקרוא (לת)מתחזקת26/06/07
בניית אתרים