האם לכל אדם ניתנת בחירה חופשית?

מיד לאחר צאתו של עשו לאויר העולם הוא היה ניכר בצורתו המיוחדת: "ויצא הראשון אדמוני" (בראשית כה, כה). חיצוניותו העידה על פנימיותו, כפי שמובא במקורות: "סימן שיהיה שופך דמים". לנוכח דברים אלו נשאלת השאלה: אם תכונה זו היתה טבועה בו מלידתו, כיצד היה מסוגל לבחור את דרכו בחיים? והרי בהעדר בחירה חופשית לא מגיע לאדם שכר או עונש? מהו אם כן, פשר גישתה השלילית של התורה כלפיו?

התשובה היא, אמנם ניכרו בעשו מתחילת בריאתו תכונות שליליות, אולם למרות זאת לא נגזר עליו להיות רע. דרך הבחירה החופשית עדיין היתה פתוחה לפניו, כפי שהיא פתוחה בפני כל אדם. עשו הזיד והרשיע ללא כל כפיה חיצונית, ולפיכך ראוי היה שיתן את הדין על מעשיו.

אמנם בעצם טבעו של עשו טבועות תכונות שליליות, אולם באמצעות עבודה רוחנית מאומצת היה ביכולתו להתגבר עליהן, ואף להשתמש בתכונות אלו לטובה.

אמנם אופי עבודתו הרוחנית היה צריך להיות שונה, אולם הבחירה לא נעלמה. כיוון שהיו באישיותו של עשיו סממני רשע, הוא היה אמור לעסוק תחילה בתחום ה"סור מרע". בנקודה זו היה עשו שונה לחלוטין מיעקב. יעקב מעצם יצירתו מוכן היה להיות כלי קיבול לטוב, ולפי סגולותיו ותפקידו בעולם הוא היה בבחינת "עשה טוב". היתה זו עבודה רוחנית שכולה התעלות והשתלמות במסגרת הטוב. אך עם זאת, חובת העבודה הרוחנית היתה מוטלת על שניהם.

השלילה בה מתייחסים לעשו נובעת מכשלונו. יעקב עשה את המוטל עליו, עד שקומתו הרוחנית גבהה מאד והוא הפך להיות בחיר האבות, ואילו עשו זנח את תפקידו. התפתה ללכת שולל אחר יצרו ונותר שבוי בזרועותיו של החטא. ובכך איבד את ההזדמנות שזימנו לו מהשמים לתקן את הרע ולהפוך לדמות חיובית. החמצת הזדמנות זו הפכה אותו לאחת הדמויות, שהן וצאצאיהן מתנגדים לעם ישראל ולדרכו הרוחנית לאורך הדורות.

הכלל הוא שלכל אדם ניתנת בחירה חופשית. תכונותיו הראשוניות רק מכוונות את דרך עבודת ה' הרצויה אצלו וכיצד יהיה ביכולתו למרות מידות בסיסיות אלו להמריא אל על.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים