מה מייחד את האדם משאר הנבראים?

צא ובדוק בכל אחד ממיליוני הברואים המצויים בעולם החי, ותמצא שלכולם יש מסלול חיים קבוע. הנך יכול להיות משוכנע שהבהמה שנהגה אתמול ושלשום בצורה מסויימת, תנהג כך גם היום ומחר. לעומת זאת, אצל האדם לעולם אינך יכול לצפות מראש כיצד ינהג. תמיד יש ביכולתו להפתיע. לעולם לא ניתן לדעת בוודאות מה יהיה צעדו הבא. דרך החינוך בה התחנך האדם, סדר חייו הקבוע וגורמים קבועים נוספים, אינם יוצרים יותר מסבירות מסויימת בלבד, שכך הוא ימשיך לפעול. תמיד בכוחו לפעול באופן שונה.

כמעט בכל עת ניצב האדם על פרשת דרכים, כשבידו ניתנת הבחירה לאן לפנות. רצונו של האדם והחלטותיו הינם שלו לבדו, ואינם תוצאה הכרחית של סיבות חיצוניות.

כושר מופלא זה, המאפשר לאדם בחירה חופשית, בוודאי אינו שייך לתחום הגופני - החומרי, שהרי לא מצאנו תופעה דומה אצל ברואים אחרים. למרות היות האדם קרוץ מחומר, יש בו מערך של כוחות רוחניים. זהותו, וכן בחירתו ופעולותיו נקבעות על פי מערך זה. האדם חופשי לבחור כרצונו מכח הרוחניות שבו.

מובא בתורה שהאדם נברא בצלם אלוקים. כאמור, ביכולת הבחירה הננו רואים ביטוי של צורת בריאה זו. האדם מתדמה לבורא, וביכולתו ליצור מציאות חדשה שאינה מוכתבת מראש. זוהי מעלתו של האדם, ובנקודה זו בולטת המערכה שלתוכה הוא הוטל בחייו: האם יבחר בטוב וימקד את חייו כדרך שמייעד לו הבורא, או שמא יפנה לדרכו שלו ויתעלם חלילה מציווי בוראו.

בחינה זו של האדם היא המגלה את ייחודו והיא המסוגלת לנתב את חייו. האם יעפיל לפסגות או שמא יצנח לתהומות, ואין מציל?!תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים