מה תרמו ניסיונותיהם של האבות לדורות העתיד?

האבות אברהם, יצחק ויעקב היו אלו שביגיעתם הרוחנית הניחו את יסודות האומה. עיצבו את מתכונתה, והעניקו לה את יציבותה באופן שתוכל לעמוד כחומה בצורה מול כל משברי הזמן לאורך הדורות. אבותינו הקדושים הם הצור, סלע התשתית, שעליו נבנה הבנין האדיר ששמו עם ישראל.

מנקודת מבט זו נוכל להבין את פרשת הניסיונות שהתנסו בהם אבותינו בכלל, ואברהם אבינו בפרט. רק לאחר חישול אדיר זה, היה ביכולתם להצמיח עם, שעמידתו בניסיונות לאורך הדורות הפכה לשם דבר.

בשעה שציווה הקב"ה על אברהם אבינו את ניסיון העקידה, פנה אליו ואמר: "קח נא את בנך את יחידך" (בראשית כ"ב, ב'). חז"ל מפרשים: אין "נא" אלא לשון בקשה, אמר לו: בבקשה ממך עמוד לי בזה הניסיון, שלא יאמרו, הראשונות לא היה בהם ממש. נשאלת השאלה: הכיצד ניתן לעלות על הדעת שכל הניסיונות הראשונים לא היה בהן ממש? האם ניתן לבטל במחי יד את השלכתו של אברהם לכבשן האש או את עקירתו מחרן והליכתו לארץ ישראל?

התשובה לכך היא מקיפה: אילו היו ניסיונות אלו נשארים בתחומו של אברהם ונזקפים לזכותו בלבד, אין עוררין על כך שהם אכן היו ניסיונות כבדים מנשוא והעומד בהם בהצלחה ראוי היה לכל תהילה. אולם מאחר שניסיונות אלו היו אמורים להוות את תשתית הקיום לדורות הבאים, היה צורך חיוני בעמידתו בניסיון העקידה בהצלחה. אילו, חלילה, לא היה אברהם עומד בניסיון העקידה, לא היה יכולת לעם היהודי לצמוח ממנו.

משל למה הדבר דומה? ליסודותיו של בית. עומקם וחוזקם של היסודות נקבעים בהתאם לגובהו ולכובדו של הבנין שאמור להיבנות על גביהם. יסודות המיועדים לבנין בן קומה או קומותיים, אינם מסוגלים לשאת על גביהם מבנה בן קומות רבות. אדריכל העומד לבנות בנין רב קומות, חייב לחשב בהתאם לכך את כמויות הברזל והבטון שיושקעו ביסודות. אולם באם האדריכל יתעלם מחישוב זה, אין ספק שהבנין יתרועע ויתמוטט.

כך הם פני הדברים גם כאשר באים לדון על הבנין של עם ישראל. עתידו של העם דורש עמידה עקבית בכל הנסיונות. הנסיונות לאורך הדורות היו קשים מאד ורוחות זעף ניסו לעקור את העם. לצורך עמידה איתנה זו דרוש היה לבנות חומה בצורה. לפיכך, ביקש הקב"ה מאברהם אבינו שיעמוד גם בנסיון העקידה. עמידתו בניסיון הנחילה לבניו אחריו את היכולת ואת הרצון לבוא באש ובמים, להעקד ולהשחט על מזבח העקרונות המקודשים. העקידות, שכמעט לא היה דור שהיה חף מהן, הינן ההמשך של עקידת יצחק, והמשך לעמידתו של אבי האומה - אברהם בניסיון קשה זה.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים