כיצד ניתן להעלות את נקודת הבחירה שלנו?

האדם נברא באופן שיש בידו כח בחירה בין טוב לרע. גם מאדם הראשון, יציר כפיו של הקב"ה, לא נעדר סממן ייחודי זה של המין האנושי. אחת הראיות לכך היא, שאם לא היתה בידו בחירה, כיצד אירע שאדם הראשון חטא ועבר על ציוויו של הקב"ה? אולם חשוב להבהיר את הדברים: אמנם היתה לאדם הראשון אפשרות פוטנציאלית לחטוא, כיוון, שכאמור, הוא היה בעל בחירה, אולם, לפני שחטא נחשבה אפשרות זו לגביו, יעד שאינו בר ביצוע.

משל למה הדבר דומה? אם ישאלו אדם שפוי האם הוא מסוגל להכניס את ידו לאש, תהיה תשובתו הספונטנית שאינו מסוגל לכך. אין ספק שמבחינת האמת הצרופה יש ביכולתו לעשות זאת, אלא שלנוכח העובדה שעוצמת הכאב, הסיכון והנזק הינם כה ברורים ומידיים, הוא חש שמבחינה מעשית הוא "לא מסוגל" לבצע זאת. האפשרות להכאיב לעצמו היא עבורו אפשרות תיאורטית בלבד, אפשרות שאינה בת ביצוע.

העברת היד באש אינה אלא משל חיוור לחטא ועונשו. אדם בר דעת מבין שהכאב הנורא של העונש והסיכון שבעבירה הופכים אותה למעשה שאינו ניתן לביצוע. על פי בחירתו החופשית האדם מחליט בכל עומק יישותו שהוא אינו מסוגל לבחור ברע. זו היתה דרגתו של אדם הראשון לפני החטא.

לדרגה עילאית זו עתידים בני האדם להגיע בימות המשיח. באותם ימים, להם אנו מצפים בכליון עיניים, תגיע ההכרה בבורא לדרגת בהירות גבוהה ביותר. עד שכל אדם יחוש שעשיית מצוה - רצויה ומבורכת, ואילו כישלון בעבירה - כישלון חרוץ.

כאשר האדם בוחר בטוב, הוא מגדיל את כח הבחירה ומחשל אותה. מעשה של בחירה בטוב גורר מעשה טוב נוסף. ככל שהאדם עולה שלב נוסף בתחום זה, הוא משעבד את לבו אל שכלו ומוסיף כח וחיזוק למעלת הבחירה. באופן עקרוני, שאם הוא יתמיד ובכל מעשיו יבחר רק בטוב, יזכה במשך הזמן להגיע לפסגתה של מעלת הבחירה - למדרגת משה רבנו.

העליה במעלות הבחירה מתבטאת בשינוי תחום הבחירה. המאבק שהיה נטוש בעבר בין הטוב לרע, אינו נחשב כלל למאבק לגבי האדם במדרגתו החדשה. לדוגמה: בצעירותו נמשך האדם אחר עיתונים, סיפורים דמיוניים וכדו'. באותה שעה כמעט ברור שאין לו כח התנגדות לכך. כשגדל והתעלה מעט במדרגתו, מתחולל בנפשו מאבק עד, האם יש ביכולתו לעמוד בניסיון ולא לבטל את זמנו לריק, או שהוא יימשך אחר הבלי העולם. לעומת זאת, כאשר הוא גדל יותר ומתבגר, כמעט ואין לו כל משיכה להתעסק בנושאים אלו, ודבר זה שוב אינו מהווה לגביו ניסיון. הוא התרומם במדרגתו עד שהוא מתקשה להבין את אותם האנשים שהבלי עולם מעין אלו עדיין מהווים פיתוי עבורם. למעשה, אותו אדם יצא מתחום הבחירה הקודם והתרומם לתחום בחירה אחר, מרומם יותר.

כך עלולה להיות גם דרך הירידה במעלות הבחירה. האדם עלול לרדת ממדרגת הבחירה שהוא עומד בה תחילה, למדרגה נמוכה ונחותה יותר.

עבודת האדם במשך כל ימי חייו היא להעלות את נקודת הבחירה שלו. נסיונות שהיו עד כה במאבק הבחירה, מעתה הם מוכרחים לטוב, אולם לא מחמת נסיבות חיצוניות, אלא מחמת האדם עצמו שעלה במדרגתו ומיגר את משיכתו לרע. באופן זה, האדם מתעלה מאד, ולאורך שנות חייו יש ביכולתו להגיע למדרגות רוחניות נשגבות.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים