שלמות טבעית מבחינה רוחנית

 


שלמות זו אינה נתפסת בחושים, שכן כל כולה עוסקת במושגים רוחניים. לכן, כדי להבחין בה ולהבין אותה דרוש דיון מעמיק בכל המושגים הרוחניים הקשורים בה, בעיקר במושגי טומאה וטהרה. למטרה זו ייחדנו את המאמר הבא.

נקדים פרט חיוני: תנאי מוכרח להתאחדות הנפשית מבחינה רוחנית, הוא קיומה של ברית בין הבעל לאשה, ברית חופה וקידושין. ברית זו יוצרת מציאות חדשה והופכת את שני חלקי הנשמה של הבעל ושל האשה לנשמה אחת, כפי שנאמר תחת החופה, שה' הוא יוצר האדם, כלומר, הוא היוצר של המציאות הרוחנית החדשה שהתהוותה זה עתה תחת החופה.

               תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים