מהו תפקידה של האשה ביהדות?

תפקיד קדוש נמסר בידי האשה - המפתח לעתיד העם, הן מבחינה כמותית והן מבחינה איכותית, היא היולדת את הילדים והיא המטביעה בהם את חותמה ביסוד אופיים וגיבוש אישיותם.

כשאנו מפנים את מבטנו למציאות הסובבת אותנו, ושואלים: האם מגשימה האשה בימינו אידיאלים אלו? מתברר שהחברה המודרנית יצרה מיפנה במעמדה של האשה ובמבנהו של הבית. האשה תופסת מקום נכבד בחיים הציבוריים, ומוצאת עיסוק וסיפוק מחוץ לביתה. היא עוזבת את ביתה בידי ממלאת מקום - עוזרת.

גם חינוך הילדים נלקח מרשותו הבלעדית של הבית ונמסר למוסדות ממלכתיים מאורגנים, החל בגנון ובית ספר וכלה באוניברסיטה. לכאורה נדמה שחלה הפקעת רשויות, לא עוד האשה זקוקה לבית, ולא הבית זקוק לאשה.

הבית הפך למין בית מלון או למקום מפגש חטוף בזמני הארוחות. קיים בו אירגון מסויים של איחסון דברים, אך קשה לומר שזהו הבית במשמעותו היסודית.

רבים מדברים על התופעה המדאיגה שהילדים ושאר בני המשפחה מתרחקים מביתם ויוצאים לרחוב. אם אין תוכן בבית, אין בו אחיזה. הרחוב עצמו מפתה וסוחף אל העזובה והחטא.

אם נבין את משמעותו של הבית במושגים יסודיים בסיסיים, ניווכח שגם בתנאים המודרניים ניתן לרומם את הבית ולהעלותו לדרגות שעליהן דיברו חז"ל.

אין כל סתירה בין השכלתה של האשה ובין מסירותה לבית. טעות היא לחשוב, שאם האשה מלומדת היא חסרת סיפוק בביתה. אדרבה, מחובתה להעלות את הרמה הרוחנית שבבית בהתאם לרמתה, אם האמצעים הטכניים מספקים לה זמן וחוסכים את כוחותיה, הרי יש ביכולתה לתרום הרבה מתוכן עולמה הרוחני לתוך העולם הקטן של ביתה. מוסדות החינוך יכולים להוות בסיס או הכנה לאותה תרבות, אך בשום אופן אין הם מהווים תחליף לבית.

הבית הוא המקום בו האדם מתייחד עם עצמו, בו הוא נח משאון הרחוב וסאון החיים. דווקא בעולם המודרני, כשהמתח רב, יש צורך כפול ומכופל בבית, כמקום בו אפשר לנוח ולמצוא מרגוע. מקום בו יוכל האדם לעשות חשבון לנפשו, לסקור את העבר ולחשב את העתיד. הבית הוא המקום בו מסתכל האדם על עצמו ובו הוא מוצא את זהותו העצמית.

אם אכן יש תוכן בבית, באם האווירה ספוגה אמונה ובטחון, באם הוא מקום של חוויות נפשיות מרוממות, אפשר גם להיבנות ולהתחזק בו, לקבל מטען רוחני שעמו ניתן אחר כך להתמודד בעולם הגדול. דווקא בתקופה שלנו, תפקידה של האשה בבית הוא נכבד יותר. כדי להיות כיום אם יהודיה טובה יש צורך בהרבה יותר השכלה ופיתוח אישיות משהיה צריך אי פעם.

יש לבצר את הבית, יש לחזקו מבפנים, למלאו בערכים.

האשה - האם היא העין הבוחנת, היא העורכת והיא המשפרת.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים