כיצד פועלת תפילה בעת צרה?

בכוחה של תפילה לשנות גזרות ולפעול  גדולות ונצורות למען המתפלל. גדול ביותר הוא גם ערכה של תפילה בטרם באה הצרה. בכוחה של תפילה זו להגן מפני מאורעות העתיד ולשמש מחסה בשעות צרה.

רבים שואלים את השאלה הבאה: אם, לדוגמה, גזר ה' על אדם שיחלה או שירד מנכסיו, כיצד ניתן לשנות גזירה זו על ידי תפילה? האמנם יש בכוחו של האדם לשנות גזרת עליון? התשובה גם היא ברורה: האדם יכול בהחלט להשתתף עם ה' בקביעת גורלו ולשנות את עתידו. הדבר נעוץ בעובדת קיומם של שתי סיבות המביאות על האדם סבל: האחת, תוצאות מעשיו הרעים כלפי שמים או כלפי הבריות. התנהגות זו עלולה להביא עליו עונשים כפי שקובע ה'. ולכן, באם אותו חוטא פונה לאלוקיו בבקשת סליחה ומחילה והוא תוהה על עברו ומקבל על עצמו דרך חדשה לעתיד, הוא מיקל בכך את עונשו.

הסיבה השניה לבואו של הסבל, מאחר שלעתים אף בלא חטאי האדם, ה' שולח קשיים למהלך חייו. אלו מכונים "ייסורים של אהבה" - ייסורים הבאים לעורר אדם שלבו מנמנם, שתפילתו חרישית ורדומה, שאינו משנס את מותניו ואינו מתאמץ כראוי בעבודת ה'. יסורים אלו מהווים קולות אזעקה הקוראים לפקוח עינים, להלהיב לבבות ולהפעיל את כל היכולת למען ה', תורתו ומצוותיו. אותו אדם "רדום" שלפתע חלה, אמונתו תתחזק בעקבות מחלתו, ושוב הוא יקרא בכל לבו אל מנהיג העולם ומנהיג האדם.

לעתים, מרוב טובה שוכח האדם את נותן הטובה, ולכן, באם יחסר לו ענין חיוני כבריאות וכדו', הוא יזכר במי שמעניק לו באופן תמידי אוצרות טובה וברכה. מאליו מובן, שפניה לה' הנובעת מזכירת הלב מיהו מקור הברכה, מסירה את השכחה, ובעקבותיה תעלם גם הסיבה להבאת את הייסורים.

מכאן נובעת מסקנה נוספת. חז"ל לימדונו: "לעולם יקדים אדם תפילה לצרה". אדם המצליח להגיע לפסגות גבוהות בתפילתו, גם שלא בשעת צרה – מובטח לו שתפילתו היא מגן ומחסה עבורו. תפילה זו מונעת את צרותיו מלבוא עליו. לעתים, האדם אינו מודע לסכנות שארבו לו ולצרות שהוא ניצל מהן. רק במרומים, במקום בו שוקלים ומודדים כל דיבור קל וכל נטיית לב, נכנסו כל תפילותיו לאוצר התפילות והן אלו שהכריעו את הכף לזכות.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים