האם קיים קשר בין ההתבוללות לבין חורבן יהדות אירופה?

בשואה התרחשו מאורעות שלא היו כמותם בחיפוש אחר יהודים והשמדתם.

בעבר סברו אנשים כי מקורם של ההבדלים שבין ישראל לעמים נעוצים בתורה המנוגדת לדתותיהם, וניגוד זה הוא הגורם העיקרי לשנאה הכלל עולמית. דעה זו הופרכה לחלוטין במקרה של יהודי גרמניה. דווקא כאשר נטשו יהודי גרמניה את התורה, התחתנו עם גויים או המירו את דתם, ועשו צעדים אשר כפי הנראה לעין האנושית היה בהם כדי להפחית את הסיבות לאיבה כלפיהם, דווקא אז התעורר גל השנאה האדיר ביותר בהיסטוריה. כאמור, היה זה דווקא בזמן שהקנאות הדתית הגיעה לשפל. אמנם אין ספק שהרקע לשנאה זו היה קשור לדעות הקדומות הדתיות של אבות העם הגרמני, אולם העובדה שרגשות איבה אלו הגיעו לשפל כה נורא דווקא בתקופה של נינוחות דתית, והם כוונו גם נגד יהודים אשר התבוללו לחלוטין, מוכיחה את הטבע הנסי של שנאה זו.

ההתבוננות מורה לנו שתפקידה של שנאה זו, למנוע מהעם הנבחר להטמע בקרב אומות העולם או לחקות אותן. ככל שהיהודים מחקים יותר את התנהגות הגויים או מתקרבים אליהם, נדרשת מידה גדולה יותר של שנאה כדי למנוע את התבוללותם ואת התקרבותם על ידי הרחקתם בכוח. תהליך זה התרחש בתקופות שונות בהיסטוריה - בספרד, ברוסיה, בפולין ובמקומות רבים נוספים. אולם גרמניה היא הדוגמא הבולטת ביותר, שכן בארץ זו התרחשה ההתבוללות הגדולה ביותר.

לא היתה ארץ נוספת שהיתה בה נכונות כה רבה להיטמע בין הנכרים כבגרמניה. למרבית ההפתעה, לא היה מקום נוסף בעולם שהוקם בו מנגנון שלטוני כה נרחב ויעיל שמטרתו המוצהרת היתה לזהות יהודים ולהשמידם, בדומה לגרמניה. השלטונות הגרמניים הקימו מערך משרדי נרחב שתפקידו היה להכין רשימות של כל היהודים ושל כל בעלי המוצא היהודי. הם בלשו אחרי משפחות שהתנצרו והתבוללו לפני דורות. לרבים שמעולם לא ידעו ולא שמעו על מוצאם היהודי, נודע על כך רק בעקבות הרדיפות. מרבית היהודים שינו את שמם לשמות נוכריים, ומול תופעה זו חוקק חוק שלפיו כל יהודי חייב להוסיף לשמו את השם: "ישראל", וכל יהודיה חייבת להוסיף לשמה את השם: "שרה". היהודים הטמיעו את זהותם בקרב הנוכרים, ומול תופעה זו אולץ כל יהודי ללבוש את הטלאי הצהוב על בגדו כדי שיבלוט כיהודי.

זה היה טירוף מוחלט, מאחר שהוא לא הביא תועלת כלשהי לנאצים. נקיטת אמצעים אלו נגד היהודים הביאו לאובדן מרכיב רב ערך באוכלוסייה מבחינה כלכלית.

במקום בו מסתיימים ביטויי הזוועה המחרידים ביותר, שם מתחילות המילים המתארות את המאורעות שעבר העם היהודי לפני למעלה מיובל שנים. גם אם זוועות דומות התרחשו בעת מסעי הצלב ובפרעות הקוזקים שאירעו בשנות ת"ח-ת"ט, הרי שבהיקף ובכמות אין אח ורע לכוס התרעלה ששתתה יהדות אירופה, יהדות שהושמדה והוכחדה באכזריות שדלה העט לתארה.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים