כיצד ניתן "להתחבר" לנוסח התפילה?

כדי שהתפילה תנבע מעומק הלב, והמתפלל יחוש שמילות התפילה 'מדברות' אליו ומביעות את משאלות לבו, חשוב להדגיש מספר אמיתות. נקודות אלו מסבירות את ערכו הרב של נוסח התפילה הקבוע.

1. סידור התפילה הינו ספר עמוק מאוד. זהו הספר הקדום ביותר מספרי התורה שבעל פה המצוי בידינו. תפילת שמונה עשרה חוברה ע"י אנשי ה'כנסת הגדולה'. היו כלולים בה מאה ועשרים חכמים, וביניהם גם הנביאים האחרונים: חגי, זכריה ומלאכי. הם חיו בתחילת תקופת בית המקדש השני.

2. התפילה בנויה רבדים, רבדים. כל אדם מסוגל להבין את מילות התפילה, אולם מצוי בה גם עומק אין סופי של כוונות וייחודים, רמזים בתורת הסוד ואוצרות רוח ללא שיעור. ספרים רבים מאוד חוברו אודות כוונות התפילה, ועובדי ה' גדולים בכל הדורות מתייגעים כל ימי חייהם לרדת לעומק כוונותיה.

3. התפילה בנויה באופן, שהמתפלל אומר את מילות התפילה, והללו פועלות גדולות ונצורות במרומים כמכשיר רב עצמה. גם כאשר המתפלל עצמו אינו מצליח לרדת לעמקי סודותיה, יש לתפילתו השפעה עמוקה לנוכח הכוונות שגנזו בה מחברי התפילה הקדמונים.

4. תפילת שמונה עשרה נאמרת בלשון רבים. לתפילתנו יש תוצאות ברוכות לגבי העם כולו. ברכה אחת בתפילה הינה משמעותית עבור פלוני, והאחרת - עבור אלמוני. כל ישראל מתאחדים בתפילתם, ותפילת העם כולו עולה ביחד אל ה' ומורידה שפע רוחני וגשמי לכל יהודי.

5. אחת ממטרות התפילה היא להשפיע על פנימיות האדם, לבסס את אמונתו, לחזק את בטחונו בה' ולעדן את מידותיו. הקפדה על תפילה בכוונה מדי יום ביומו מרוממת את האדם ומסייעת לו מאוד להתעלות.

6. לולא המסגרת הקבועה של התפילה, היינו ממעטים מאוד לפנות אל ה'. המסגרת הקבועה יוצרת קשר חזק, ישיר ובלתי אמצעי של האדם עם בוראו. כתוצאה מכך האדם חי בעולם התפילה והאמונה.

7. יחד עם זאת יש ערך רב לתפילה פרטית שבאמצעותה פונה האדם אל בוראו במלים משלו, ושופך לפניו את הגיגי לבו. תפילה פרטית זו מצטרפת לתפילה הקבועה המלווה אותנו זה אלפי שנים, ובה תלויה כל הצלחתנו.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים