האם השמועה שמפרוץ האינתיפאדה נוהגים לומר 3 פרקי תהלים קבועים כל יום נכונה?

השמועה נכונה. בתחילת תקופת האינתיפאדה יצאו גדולי התורה בקריאה לעם להרבות באמירת פרקי תהלים. בכוחם של פרקים אלו, שחוברו ע"י דוד המלך, לקרב את העם לה' ולהצילו מיד שונאיו. ככל שמזמורי התהלים ייאמרו מעומק הלב, כך הם יתקבלו ברצון ע"י ה', המאזין ומקשיב לתפילת עמו.

דוד המלך השקיע בפרקי התהלים את אהבת ה' הגדולה שלו ואת תמצית לבו ודמו. רוחו ונשמתו של העם כולו מרחפות על פני פרקי קודש אלו. המלים והפסוקים מביעים את מאוויי הלב של עמנו.

הפרקים עוסקים במגוון נושאים. כל יהודי בעת צרתו מסוגל למצוא בספר תהלים את הפינה הפרטית שלו, את הפסוקים הנוגעים לצרתו הפרטית ואת הפרקים 'המדברים' במיוחד אליו בשעה זו.

ואכן, לאורך כל הדורות שפך היהודי את לבו לפני ה' בעת אמירת ספר תהילים. פרקיו של דוד, נעים זמירות ישראל, היוו מקור נחמה ועידוד לכל העם בעת צרה וצוקה. לאורך הדורות התפרסמו בעם ישראל צדיקים מורמים מעם, שהרבו באמירת תהלים, ותפילתם הביאה ישועה, ופעלה גדולות ונצורות למען יהודים רבים שהיו נתונים בצרה.

שלושת הפרקים שנבחרו במיוחד לאמירה יום יומית הם הפרקים: פ"ג, ק"ל וקמ"ב. בפרקים אלו מוצאים אנו דמיון מפתיע בין מצבנו כיום לבין המצב המדיני והצבאי בזמנו של דוד. כאז כן עתה, היה העם מוקף אויבים, ששאפו להשמידו ולא להותיר ממנו שריד. גם בתקופה הקשה לפני אלפי שנים, הסכנה ארבה באופן תמידי והלב היהודי ייחל לישועה.

לדוגמא, דוד מבטא את הסכנה במלים הבאות: "כי הנה אויביך יהמיון, ומשנאיך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד, ויתיעצו על צפוניך. אמרו: לכו ונכחידם מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד". דברים אלו מזכירים את טבעת החנק הנוכחית, כאשר אנו מוקפים מכל צד באויבים צמאי דם.

נקודה מעניינת מאוד היא הדגשת הפסוק, שאויבי העם הם למעשה אויבי ה': "אויביך", "משנאיך", "יתיעצו על צפוניך" ועוד. דוד מדגיש, שמי שמרים יד על עם ישראל או חורש עליו רעה הוא, למעשה, אויבו של ה', שבחר בעם ישראל לעם סגולה.

אנו פונים לה' ומבקשים ממנו שיגן עלינו מפני משנאיו, מפני אלו השואפים להכרית את בניו האהובים, עם ה'. פניה זו מקרבת את המתפלל לה'. הוא חש כבן הפונה לאביו בעת צרתו, בכוח פנייה זו לגונן על עם ישראל מכל רע. כל אב אינו חפץ שמאן דהו יפגע בבנו האהוב. כל אב יצא למלחמת מגן, כאשר סכנה תרחף על ראש בנו.

נחוש שאנו בניו אהוביו של ה'. מנקודת ראייה זו נפנה אליו, ונאמר את פסוקי התהלים ברגש חם ועמוק, ואז נזכה, ויתקיים בנו במהרה הפסוק: "קרוב ה' לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת".

במשך אלפי שנים פונים היהודים לבוראם באמצעות פרקיו של דוד המלך. נצטרף אף אנו לתפילת הדורות, ובזכות התפילה נזכה לראות ישועות.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים