שלמה המלך קבע שאין חדש תחת השמש. מה היה אומר לנוכח ביקוע האטום, הטיסות לחלל או השימוש בקרני לייזר?

יורשה לי תחילה להעיר, שבעוד ששלמה חזה את העתיד, ודבריו נובעים מחכמה עליונה, השאלה ששאלת ודומותיה נובעות מהתנשאות. לעתים קרובות הישגי המדע מביאים את האדם לשכרון חושים. הוא מדמיין שהגיע לפסגת הגילויים, ואינו ער לעובדה הצפויה מראש, שבעוד דור ילגלגו על בני דורו שסברו לתומם שבהישגיהם הם הגיעו לפסגה. בעתיד עוד תתגלינה תגליות שמעולם לא ציפינו לגילויין.

לגופם של דברים, דבריו של שלמה המלך עוסקים בנושאים מהותיים. הוא חדר בחכמתו למהות הפנימית של התופעות. הוא קבע, שכל הכוחות המהותיים, הקיימים בבריאה מתחילתה, לא ישתנו לעולם. "בכח" הכל נמצא, ו"אין כל חדש".

המדע פועל בעיקר ב-2 תחומים מוגדרים. האחד הוא גילוי הכוחות הטמונים בבריאה. המדע אמנם מגלה סודות עד אין חקר, אולם למרות כל זאת: "אין כל חדש". הכל היה קיים מאז בריאת העולם. להיפך, גילויי המדע מראים עד כמה נשגבים הם פלאי הבריאה, ואיזו חכמה עליונה טמונה בהם.

תחום נוסף שהמדע עוסק בו הוא גילוי הדרך לניצול הכוחות הטמונים בטבע. תחום זה בוודאי אינו מחדש דבר מבחינה מהותית. הוא רק מגלה דרכים חדשות לניצול כוחות הטבע. ככל שמתקדמים יותר, נוכחים לדעת אלו כוחות מדהימים נטמנו בתוככי הטבע. המתבונן בהם בעין פקוחה נוכח לראות בהם את חכמת היצירה. חדשות מהותיות – אין.

תחום נוסף, שאינו קשור ישירות לגילויי המדע אולם גם בו לא התחדש דבר, הוא נפש האדם. חוקרי הנפש אמנם מעמיקים, חודרים ומגלים, אולם הכל כבר קיים מאז ומעולם. האדם לא השתנה. בטבע האנושי לא חל כל שינוי מאז בריאת האדם. התכונות נותרו כשהיו, וכן גם דרכי ההתנהגות. בעבר דהר האדם על סוס, וכיום הוא ממריא לחלל, אולם פנימיותו נותרה כשהיתה. האסטרונאוט אינו שונה בטבעו, בתכונותיו ואולי גם בכישוריו מהפרש העתיק.

חכמת שלמה – חכמה עמוקה היא. בעינו החדה הבחין, שהמעטפת החיצונית משנה את פניה, ואילו התוך והפנימיות נותרים לעולם כשהיו. קרני גמא וגם קרניים שיתגלו בעוד מאתיים שנה לא ייחשבו כחדשות. הגילוי הוא חדש, אולם הכל טמון במציאות הקיימת זה מכבר, מאז אותו רגע ראשוני של יצירה, שה' אמר בו: "יהי אור, ויהי אור!"תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים