האם קיימת ראיה חותכת לכך שאין בסיס לתיאוריה של דרווין?

מאז פרסום התיאוריה של דרווין ועד היום (כמאה וחמישים שנה), יצאו נגדה מדענים חשובים. הם הביאו הוכחות רבות שהפריכו את הנחות היסוד הבסיסיות שלה. תומכי האבולוציה מנסים ליצור את הרושם, שההתנגדות לתיאוריה זו היא נחלת אנשים דתיים בלבד. הם מעוניינים לשכנע את הציבור כי רק אדם פרימיטיבי, שאיננו מבין את התיאוריה, מסוגל להתנגד לה. אך הדבר איננו משקף כלל את המצב לאשורו.

מספר גדול מאוד של ספרים נכתבו על ידי אנשי מדע חשובים, שוללי האבולוציה. אמליץ על שניים מהם, שהם פשוטים יחסית לקריאה ולהבנה:

Not by Chance, Dr. Lee Spetner, (1996) Kest-Leibowit, JHRL

Evolution: A Theory in Crisis, Dr. Michael Denton, (1985), Burnett Books


כמעט כל טענה של תומכי האבולוציה אינה עומדת במבחן הביקורת המדעית הבלתי משוחדת. עיקרי הטיעונים נגדה הן:

א. לא קיים כל הסבר להווצרות מאקרו-מולקולות הדרושות לקיום החיים (די. אנ. אי, חלבונים מורכבים). מדובר כאן בכמויות בלתי נתפסות של מידע ללא המנגנון של ברירה טבעית (לא ברמה של אורגניזם) וללא יכולות של המולקולות להתקיים מחוץ לתא חי. מדענים רבים חישבו את מידת הסבירות להווצרות ספונטאנית של מולקולות כאלה, והתוצאות מגוחכות עד כדי כך, שהן מיצגות את המאמינים בהן באור של 'מאמינים פנאטיים' באבולוציה.

ב. לא קיים כל הסבר להווצרות התא הראשון (הפרימיטיבי) – כולם מודים שהמעבר הוא פנטסטי, אולם אין אפילו התחלה של תיאוריה בנושא זה.

ראה מאמר מומלץ מאוד:

"Beginning Trends in Evolution", John Horgan, Scientific American, February 1991

ג. המנגנון של ברירה טבעית + מוטאציות מקריות יכול להסביר יפה את התהוות הגיוון ומינים דומים (מיקרו-אבולוציה), אך הוא אינו עומד במבחן הביקורת ביחס להווצרות מינים חדשים, רחוקים ו'קפיצות' של הופעת איברים חדשים וכו' (מאקרו אבולוציה).

ד. ממצאי המאובנים סותרים את התפיסה הקלאסית של האבולציה (התאוריה החדשה של גולד ואלדרג' על שיווי משקל מפוסק היא עלבון לאינטילגנציה של המאמינים בה – אם בוחנים אותה לפי השכל הישר והבלתי משוחד, ולא מנקודת מבט של מאמינים בכוחו הכל יכול של המקרה...).

ה. יש טיעונים חזקים רבים נוספים בספרים הנזכרים. אזכיר כאן רק נקודה אחת: במשך שנים רבות ניסו חוקרים לחקות את האבולוציה, כלומר ליצור שינויים גנטיים בצורה מלאכותית. לשם כך הם משתמשים באמצעים מכוונים ומזורזים. במלים אחרות – במקום לתת לאבולוציה לפעול דרך מוטאציות מקריות וברירה טבעית, הם משתמשים באמצעים מכוונים ומזורזים. במלים אחרות – במקום לתת לאבולוציה לפעול דרך מוטאציות מקריות וברירה טבעית, הם יוצרים מוטאציות או שינויים גנטיים מכוונים, ובמקום ברירה טבעית משתמשים בברירה מלאכותית ומוזרה. בניסויים אלה מזרזים תהליכים טבעיים במהירות הגדולה פי מאות מיליוני - מהמהירות הטבעית. אף על פי כן, התוצאות של ניסויים אלה ברורות וחד משמעיות: אמנם ניתן להכניס שינויים ביצורים שונים, ופה ושם ייתכן אפילו להעלות את רמתם, אולם רוב השינויים הם מזיקים ואף הרסניים.

בכל מקרה יש גבול לשינוי שאפשר להכניס בגנום. כל שינוי מעבר לסף סיבולת מסויים אינו גורם הווצרות מין חדש, אלא מביא להכחדת הייצור. כלומר במעבדות ובניסויים גנטיים הודגם שלמעשה, תהליך האבולוציה הינו בלתי אפשרי.

בקצרה, אוסיף מספר נקודות:

1.   החוקרים הישרים והפילוסופים המעמיקים מודים כי תיאוריית האבולוציה היא תפיסת עולם שנוצרה על בסיס פילוסופיה מטריאליסטית.

במילים אחרות ראשית כל הניחו הוגי תיאורית האבולציה כי העולם הוא חומרי, ואין ח"ו בורא לעולם. ובהמשך, לנוכח השאיפה להסביר את כל המציאות ללא הזדקקות למציאותו של בורא עולם, הם המציאו את תיאוריית האבולוציה. כל מחקר וכל תצפית זוכים לפרשנות לפי תיאוריה זו ומוצגים כ"הוכחה" לתיאוריה. וזאת, ללא שום בסיס פילוסופי מספק, ומתוך התעלמות מכל השאלות הקשות הצצות בעקבות התיאוריה ומכל ההוכחות המדעיות הרבות הסותרות אותה.

2.   הגישה של החוקרים היא כדלהלן: הם שללו את על הסף את רעיון המציאות האלוהית, ואין להם כל הסבר אחר לקיום העולם. כתוצאה מכך, הסיקו שברור איפוא שהחיים נוצרו במקרה!

כל שאר דבריהם הם בבחינת ניסיון למציאת הסבר הגיוני שיאמת הנחת יסוד זו.

3.   לא מובן מה באמת הרויחו המאמינים בתיאוריה זו שהרי היא איננה מסבירה את המקור הראשוני של היקום כולו ואת הסיבה לקיום חוקי הטבע. אם כן, התיאוריה לא פתרה את הבעיה! נותרת בעינה השאלה הראשונית והגורלית: מהו המקור ההתחלתי של החומר!!!                                         

כל המצוי בענייני המדע המודרני יודע, כי שום תיאוריה מדעית איננה בחזקת אמת מוחלטת. בעקבות התקדמות המדע הופכות תיאוריות מודרניות למיושנות, ותיאוריות "אמיתיות" – לתיאוריות שגויות. דברים אלו אמורים במדעים מדוייקים. (פיזיקה, כימיה, גנטיקה, אסטרונומיה ועוד). על אחת כמה וכמה שהם אמורים בתיאוריות פילוסופיות, כגון תיאורית האבולוציה. את האמונה בהן בצורה עיוורת ועיקשת, ללא שמץ של פתיחות וללא בדיקה הוגנת של טענות נגדיות, ניתן לשייך לעולם הפוליטיקה ולא לעולם המדע.

לימודיו לסתירות הרבות שנמצאו בה. איש מהם לא ידע אפילו על אחת מן השאלות הקשות שהיא מעוררת. איש מהם אינו מודע לטענות הרבות שהושמעו נגדה על ידי מדענים חשובים ומפורסמים.

המסקנה היא, שלמעשה בעניין זה 'יש לנו עסק' עם פילוסופיה פוליטית שהולבשה בלבוש "מדעי" ומשמשת בסיס לתפיסת עולם כפרנית.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים