מהי 'תורת הדילוגים' שמופיעה בתורה?

'תורת הדילוגים' הינה דרך מעניינת של מציאת רמזים בתורה באמצעות דילוגי אותיות. דרך זו מוזכרת כבר בספרים קדמונים, אולם האדם שפיתח בה"א הידיעה שיטה זו הוא הרב מיכאל דב וייסמנדל. הרב וייסמנדל התפרסם בשנות השואה בפעולותיו להצלת יהודים רבים מהשמדה, ואף זכה שחלק מנסיונותיו הוכתרו בהצלחה.

בעת ספירת האותיות בתורה גילה הרב וייסמנדל משמעויות נוספות המוצפנות בתוככי הפסוקים.

לדוגמא, הרב וייסמנדל הראה שדילוג של 49 אותיות מהאות ת של המלה הראשונה בתורה "בראשית", מביא אותנו לאות ו. דילוג שווה נוסף מביא לאות ר ודילוג שווה נוסף מביא לאות ה. כאשר נחבר את האותיות שקיבלנו, נקרא את המילה תורה.

דילוג שווה של 49 אותיות מהאות ת הראשונה בספר שמות, המופיעה במלים: "ואלה שמות" מביא גם הוא למילה תורה.

הרב וייסמנדל גילה מערכות דילוגים מעניינות ומורכבות כאחת, שהביאו לתוצאות מעניינות.

רעיון מהפכני זה מגלה רבדים נוספים בתורה. ניתן להוכיח באמצעותו כי בין מלות הטקסט הגלוי הוצפנו רמזים ורעיונות עמוקים ורבי תוכן.

כיום התפתחה שיטה זו מאוד, פותחו תוכנות מחשב מיוחדות, ובאמצעותן מתגלים רמזים ופרטים שאין ביד אדם לגלותם, הן מפאת המרחבים הגדולים שהדילוגים מתפרשים עליהם, והן מפאת מורכבות הדילוגים.

בתורת הדילוגים מסתתר רעיון בסיסי המסייע להעמקת האמונה בה' ובתורתו. כידוע, דברי התורה עצמם מוכיחים שהיא אלוקית, ולא ניתנה ח"ו ע"י אדם. תורת הדילוגים מוסיפה נופך חדש לדרך הוכחה זו.

ההצפנה המסועפת והמתוחכמת מתגלה לנו בתוך טקסט, שהוא עצמו עמוק מבחינת תוכנו, ומדוייק מבחינת כלליו הדקדוקיים. הצפנה זו אינה מסוגלת להיעשות ע"י אדם. בנוסף לכך, בעזרת הצפנה זו אפשר לגלות עתידות ודברים על מאורעות שלא היו ידועים כלל בימי קדם.

חשוב להדגיש שתורת הדילוגים ממשיכה להכות שורשים. נערכו במסגרתה מחקרים אין ספור והיא אומתה מבחינה סטאטיסטית ומתמטית. צוות "ערכים" משתמש לעתים בדוגמאות ממערכת גילויים זו כדי להראות שהתורה, המצויה בידינו, ניתנה לנו ממרומים במעמד הר סיני, וכלולה בה חכמה עמוקה עד אין חקר.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים