בטיסתי האחרונה מארה"ב לישראל ישב לידי אדם חרדי שקרא בספר גדול ללא הרף. מה מרתק בספר זה כל כך?

התיאור בשאלתך היה מלבב. למעשה, נתקלת באדם מתמיד שלימוד התורה הוא משאת נפשו. המושג 'מתמיד' הפך לסמל, והוא מופיע גם ביצירותיהם של סופרים שהתרחקו מהיהדות הצרופה.

מספר גורמים חוברים יחד ומסייעים לאדם לשקוד על תלמודו ולנצל את זמנו למען מטרה זו.

הסיבה הראשונית היא החשיבות הערכית של לימוד התורה. מפורסמת מאוד היא אמרת חז"ל: "ותלמוד תורה כנגד כולם". המשמעות היא, שהשכר, הניתן בעבור לימוד תורה, גדול יותר באיכותו ובכמותו משכרן של יתר המצוות.

ידיעת התורה מהווה גם בסיס לקיום המצוות כולן. אין כל אפשרות לקיים מצוות בשלמות ובהידור ללא ידיעת הלכותיהן עד לרמה של הפרטים הקטנים ביותר.

מפאת ערכה של מצות לימוד התורה, הפך ענייו לימוד התורה למשאת נפש. כל אב ואם יראי שמים מייחלים ומתפללים שילדיהם ישקדו על תלמודם, ויגדלו לתלמידי חכמים.

סיבה נוספת, המסייעת מאד להגדלת השקידה, היא העונג וההנאה שמפיק הלומד מעצם לימודו. בעבור לומדי התורה מהווה לימוד התורה מבוע של אושר, סיפוק והנאה אין קץ.

יודעני נאמנה, שרבים יתמהו על קביעה זו ("אני זוכר את שיעורי התלמוד בבית הספר. אותי לא תצליחו להוליך שולל..."). ובכן, זוהי עובדה יום יומית: אלפי לומדים מתרפקים על דף הגמרא ושואבים ממנו מלוא חופניים הנאה וסיפוק. הם ניגשים ללימוד התורה, מתוך יחס של הערכה והערצה לדברים הנלמדים, ולכן לא ייפלא שהלימוד גורם להם אושר בל יתואר.

נדגיש עוד: בתחומים רבים שאנשים משתלמים בהם, הם חשים סיפוק, אולם אין הדברים מגיעים כלל לגודל העונג הנגרם מלימוד התורה. לאורך הדורות עמדו לעם ישראל דמויות הוד כהגאון רבנו אליהו מוילנא (הגר"א) ורבים נוספים, שכל ימי חייהם, מילדות ועד זקנה ושיבה, היוו רצף אחד של לימוד התורה, ועל פניהם היתה שפוכה תדיר נהרה של סיפוק והנאה.

מסתבר, ששכנך במטוס היה אחד המתמידים, שניצל את שעות הטיסה ללימוד שאהבה נפשו.

יורשה לי לסיים בהערה. באשר להשוואה: האם זה סרט מרתק? התשובה היא: לא! אין סרט שהצפייה בו תסב הנאה השווה להנאה הנגרמת למי שאוהב את התורה ודבק בלימודה! בפסוק מפורסם נאמר: "אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה – בוז יבוזו לו". כלומר, אם תעלה הצעה להמיר את האהבה לתורה בהון רב ביותר, הצעה זו תידחה בבוז, לנוכח עוצמתה של אהבת התורה! האם ניתן לומר זאת על סרט? האם יימצא מאן דהו שיעדיף צפייה בסרט על פני הון עתק? האם שכנך במטוס העיף מבט כלשהו למרקע בשעה שהוצגו עליו סרטים? כלל וכלל אין להשוות בין השניים. אהבת התורה הינה אהבה שאין דומה לה במחוזותינו, מחוזות ה'עולם הזה'!תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים