מדוע רבים פונים לרבנים שידריכו אותם בכל תחומי החיים?

נתעכב באופן כללי על הסבר המושג "אמונת חכמים", מושג שהיהדות רואה בו את אחד היסודות החשובים של חיינו.

ביד גדולי התורה הצטבר מידע שלאדם מן השורה אין אפשרות להגיע אליו, גם אם יהיה חכם ופיקח. נסביר זאת במשל: אדם קונה תוכנה ולומד להשתמש בה. אם התוכנה מסובכת ומורכבת, נדרש כשרון מיוחד כדי להקיף את כל האפשרויות הגלומות בה. אולם גם אם האדם הינו כשרוני מאוד, אין לו יכולת לחדור לתוככי התוכנה עצמה. רק היצרן שבנה אותה, מסוגל לחדור אליה, להבין את סודותיה, לתקן בה ליקויים ולערוך בה שינויים. למען מטרה זו מכשיר היצרן טכנאים מיומנים, ומוסר להם את המפתח הסודי, שבאמצעותו יוכלו הם בלבד לטפל בתוכנה.

פיזיקאים, כימאים וביולוגים – כל אלו מתאמצים להבין את מבנה הבריאה, לנצל את כוחותיה ולהרכיב בעזרת המידע שבידם חומרים, מכשירים ותרופות. חשוב מאוד לדעת שהם לומדים רק את המעטה החיצוני של הבריאה, וחוקרים רק את הקיים ברובד זה. אין להם אפשרות לפענח את הסודות הפנימיים של הבריאה. רק הא-לוקים, שברא את העולם, יודע כיצד הוא נברא. את המידע העלום הזה גנז ה' בתורה. מי שיודע לפענח את סודות התורה, בכוחו להגיע גם להבנת סודות הבריאה.

כדי לפענח את סודות התורה לאמיתם, דרושה הבנה עמוקה במיוחד. היא נרכשת ע"י עמל של עשרות שנים. יתר על כן: התורה היא חכמה אלוקית, וכדי להבין את סודותיה דרושה גם השראה א-לוקית.

לימוד התורה דורש מלבד התמסרות ללא סייג, גם אישיות טהורה ללא רבב. על לומד התורה להיות ירא שמים, נקי כפיים ובעל התנהגות הולמת. רק מי שזכה לכל אלו, יזכה להגיע לחכמת התורה האמיתית.

מעולם לא נערכו מכרזים ובחירות לתפקיד גדולי התורה. התורה עצמה מכריזה על גדוליה. הכרזה שקטה זו נמסרת מפה לאוזן. עם ישראל בוחר את גדוליו ב'בחירות חשאיות'. אנשי העם עצמם, בתוככי לבם, חשים מי הם מוריהם ורועיהם הרוחניים. מי ששואף לקבלת הכתר, אינו ראוי לאותה איצטלה!

זוכים לה רק אלו שהם מעולים וצנועים. משה, המנהיג הראשון של עם ישראל, האיש שעמד ליד עריסתו של עם ישראל, ניסה בכל כוחו להתחמק מהתפקיד שהוטל עליו. הענווה היא התכונה היסודית הנדרשת מגדול בישראל. משה רבנו משמש דוגמא לכל גדולי ישראל שחיו אחריו לאורך הדורות.

מלבד כושר הניתוח, התבונה והיכולת להעניק לכל פרט את משקלו האמיתי, מצטיינים גדולי ישראל בלב חם ואוהב וברצון כן לסייע לפונים אליהם. ממרומים שולחים להם עזרה והכוונה, כדי שידריכו את צאן מרעיתם בדרך הנכונה. מעלות אלו יש להן משקל רב בקבלת החלטה נכונה.

כאשר יקשה עליך להחליט באיזה מקום כדאי לגור, במה כדאי להשקיע את החסכונות ועם מי כדאי לעשות עיסקה, עליך לדעת נאמנה שהפניית השאלה לאחד מגדולי ישראל תקדם אותך לקראת הפתרון הנכון.

אמונת חכמים הינה גם אמונה בבורא שהציב חכמים אלו בדורנו בעמדות מפתח, ומסייע להם לקלוע בעצותיהם אל המטרה ולא להחטיא.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים