האם קיים בקרב הדתות האחרות סיפור הדומה למעמד הר סיני?

בתורה עצמה נכתבה ההבטחה, שלא זו בלבד שלא יתרחש מאורע הדומה למעמד הר סיני, אלא שלעולם לא ימציאו סיפור דומה, כאילו התרחשה התגלות שמיימית להמוני בני אדם, מלבד מעמד מתן תורה.

מעמד מתן תורה הינו העובדה המקובלת ביותר בכל הדתות המערביות. דתות אלו מקיפות ציבור בן מיליארדים, ומהוות את עיקרו של העולם התרבותי. ערכיה של כל חברה תרבותית הקיימת בעולם בנויים על יסודות תורת משה מסיני.

אין פלא מדוע קיימת הסכמה כללית על אמיתותו של מעמד הר סיני! למעמד זה יש את כל המאפיינים של אירוע היסטורי חד פעמי. תופעה שמעידים עליה מיליוני אנשים, אינה אלא עובדה! ההתגלות האלוקית בהר סיני היא המאמתת את טענת היהדות ומבדילה אותה מכל דת אחרת. לא קיימת דת נוספת שניתן לאמת אותה על סמך עדות! בהתגלות פומבית זו למרגלות הר סיני טמון כוחו של העם היהודי. התגלות זו מהווה את הבסיס להליכתו של עם ישראל בדרך התורה והמצוות במשך 3,300 השנים האחרונות.

התבוננות, ואפילו שטחית, מורה שכל הדתות לקחו את נושאיהן העיקריים מתורת ישראל: מילה, מקוה (הטבלה בנצרות), הגבלות על מאכלים, שבת ועוד. כלומר, העקרונות הכלליים נותרו. גם מערכות מודרניות של חברה וחוק מבוססות על יסודות התורה: שויון חברתי, צדק משפטי, צדקה, אחווה, חוקי עבודה ואהבת ריע - כולם נובעים מהתורה!

אין גורם מרכזי יותר בתרבות המערבית מאשר האמונה בא-ל אחד ובעשרת הדברות! והנה, הרעיונות והמושגים העיקריים בתורת ישראל נלקחו על ידי דתות אחרות, מלבד רעיון מרכזי אחד, והוא ההתגלות לפני האומה כולה, רעיון המהווה יסוד והוכחה לשיטה כולה! מדוע? הדבר כלל אינו מפתיע. התורה עצמה כתבה זאת מראש! הקב"ה פונה בתורתו אל כל יהודי בכל דור ודור ומבטיח לו: "כי שאל נא לימים ראשונים, אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו? השמע עם קול אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי?... או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות, באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם ה' אלוקיכם במצרים לעיניך?" (דברים ד, לב-לד). התורה מבטיחה כי בשום מקום בעולם - "מקצה השמים ועד קצה השמים", לאורך כל ההיסטוריה האנושית - "למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ", ועד אחרית הימים, לא תהיה אומה כלשהי בעולם שתטען אי פעם, שהיתה לה התגלות אלוקית לעיני כל האומה, כפי שהיתה במעמד הר סיני!

הסיבה היא פשוטה: אין כל אפשרות לספר סיפור זה, אלא אם כן הוא התרחש במציאות! אין אפשרות ליצור סיפור על עם שלם, אלא אם כן הוא אמת לאמיתה! מסורת הדורות שהעבירה אלינו את תמונת מעמד הר סיני, חזקה היא מראיית עיניים.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים