מדוע אסור להדליק בשבת חשמל? בעבר הדלקת אש היתה מלאכה קשה ומאומצת.

איסור עשיית מלאכה בשבת אינו קשור ישירות לקושי או לקלות שהמלאכה נעשית בהם. אנו שובתים בשבת בעקבות השביתה שהיתה בבריאת העולם לאחר ששת ימי בראשית, שהיו ששת ימי יצירה. שביתתו של ה' ממלאכה לא היתה תוצאה של עבודה קשה ושל צורך במנוחה, ואף אנו בשביתת השבת נוהגים לפי עקרון זה.

אדם השובת ממלאכה בשבת מכריז למעשה שהוא מאמין שהעולם אינו קדמון, אלא היה רגע כלשהו, שבו הוא נברא ע"י ה' 'יש מאין'. ביום השביעי כילה ה' את מלאכתו ושבת. פעולותיו בששת הימים היו פעולות יוצרות, ולכן אף אנו שובתים בשבת מכל פעולה יוצרת.

פרטי ההלכה ובהם ההבחנה איזו פעולה נכללת בכלל המלאכות האסורות, נמסרו בתורה שבכתב, ובהרחבה ובפירוט יתר בתורה שבע"פ. לנושא זה הוקדשה מסכת שבת בתלמוד וחלק גדול מ'שולחן ערוך' חלק 'אורח חיים'.

השביתה מורה, כאמור, על אמונה בבורא. ואכן, כל אדם, השומר שבת כהלכתה, מסוגל לחוש בעמקי לבו את משב הרוח של האמונה. בימות החול מרוץ החיים והחובות הנובעים ממהלך החיים מחייבים להמשיך, להתמודד, להספיק וליצור. לעומת זאת, השבת מהווה פסק-זמן המיועד לרגיעה נפשית, להתבוננות ולהתייחדות עם הפן הרוחני של החיים. השבת מרוממת את השובת בה. בפיוט נאמר: "מעין עולם הבא - יום שבת מנוחה". ואמנם, תחושה זו היא נחלתו של האדם השובת ממלאכה בהתאם לכללי ההלכה שנמסרו לנו בהר סיני.

באתר "ערכים" במדור שבת מצויים מספר מאמרים המרחיבים את הנקודה הנידונה.



תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים