מדוע ה' לא עושה כיום ניסים כפי המתואר בתנ"ך?

ראיית נס אמנם מגבירה את האמונה ומקרבת את האדם לקיום מצוות מחד, אולם מאידך בדרך זו נפגעת הבחירה החופשית. ה' ברא את האדם וייעד לו תפקיד בחייו: להתגבר על הנסיונות ולקיים מצוות למרות הקשיים והמכשולים העומדים בדרכו. עבודה רוחנית מאומצת זו היא המזכה אותנו בקבלת שכר רב לנצח נצחים.

אדם, שלפניו מונחת כוס המכילה רעל, לא ישתה ממנה, גם אם הוא צמא מאוד. אין לו כלל נסיון, מפאת הכרתו הברורה בסכנה הטמונה בכוס זו. בהתאם לכך, אילו העניינים הרוחניים היו ניצבים מוחשיים לנגד עינינו, באותה מידה כמו עולם החומר, אילו האמונה היתה חזקה בליבנו כראיית עין, ואילו נושא השכר והעונש היו ברורים לנו כמו המשל של כוס הרעל - אין ספק שהנסינוות היו מתגמדים או נעלמים.

מסיבה זו ה' מנהיג את עולמו בדרך של 'הסתר פנים'. הוא מסתיר את פניו, את הנהגתו הגלויה ע"י חוקי הטבע. מראש בעת הבריאה. מי שמעוניין לטעות, קורא לתופעות אלו בשמות המשקיטים את מצפונו. הם מאפשרים לו לעשות את כל אשר ליבו חפץ, בלי לייסר את עצמו שיש דין ויש דיין, ויבוא יום שכל מעשיו יובאו לפני שופט צדק.

בעבר הרחוק, בעת שעם ישראל נוצר, הראה ה' לעיני כל את ידו הגדולה והחזקה בניסי יציאת מצרים, במעמד הר סיני ובניסים שאירעו בתקופת הנבואה. מטרתם של ניסים אלו היתה להשריש את האמונה בלב העם ולבנות את היסוד המוצק שהעם יבנה עליו את שמירת המצוות לדורי דורות. המסורת על הניסים שעשה ה' לעינינו, עוברת בצורה מדוייקת להפליא מאב לבנו, ואנו משתיתים עליה את אמונתנו. הארת הפנים וגילויי השכינה של העבר משמשים גם לנו כמקור לאמונה, לבקשת קרבת ה' ולהליכה בדרך התורה והמצוות.

יש דרכים רבות שאפשר להגיע באמצעותן לאמונה צרופה. אחת הדרכים היא ההתבוננות בדיוק הרב שמועברת בו התורה לאורך הדורות. כל דור מן העבר מוכר לנו לפרטי פרטיו: גדולי התורה שבו, מעבירי המסורה, ידועים לנו מאורעות משמעותיים שארעו באותו דור ועוד ועוד. התורה שהועברה לדורנו, תמשיך מאיתנו הלאה לדורות עולם ללא כל שינוי. מבט זה מקרב אלינו את כל הנאמר בתורה ובנביאים על הניסים. דרכו אנו מסוגלים להגיע לאמונה חושית, אמונה שכדי להשיגה עלינו לעמול ולעמוד בנסיונות, כפי שהוסבר לעיל.

בנוסף לכך, עפ"י תורת הקבלה וכן בדרך הלימוד הגלויה, גם מה שאנו קוראים לו 'טבע'

נחשב נס. אמנם הורגלנו לראות את המתרחש כתופעה טבעית. אולם, כידוע, גם המדע אינו פותר נושאים מהותיים בחידת היקום.

המדע עונה תשובות לשאלות: איך? כיצד? וכדו'. הוא אינו עוסק בשאלות מהות: מדוע? וכדו'. תמיד תישאר נקודה עלומה שלא תיפתר ע"י המדע, כי היא חורגת מתחומי פעילותו. סוד היקום ישאר עלום. נכון, קיימות תאוריות שונות, אך כולן הן השערות!

הפתרון מצוי בתשובה העל-טבעית. גם הטבע בפנימיותו נס הוא, נס קבוע. חוקי הטבע חוקי נס הם. המתבונן בדרך זו בטבע מגיע להכרת הבורא, לראיה חושית של גדלותו. הוא חש כמי שעובר עם בני ישראל את ים סוף או עומד למרגלות הר סיני ומקבל את התורה. ניתן לחיות גם היום בעולם של אמונה חושית, ניתן להחיות את האמונה – הכל בהתאם למאמץ הרוחני המושקע בפרוייקט זה.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים