מה ההבדל בין נס למקרה?

באמצעות התבוננות בצירוף מקרים, או כפי שהם מכונים בלשוננו "השגחה פרטית", ניתן לחזק את האמונה בה' המנהיג את עולמו באופן תדיר.

מדי פעם הננו שומעים טיעונים אלו או דומים להם:

"אם יש אלוקים - שיפגין נוכחות, שיחולל נסים, ואז בודאי יאמינו בו כולם"!

"אם תעמוד השמש דום – ישתכנעו כולם שיש אלוקים. מדוע הדבר איננו מתרחש?"

"האם יש לבורא העולם בעיה כלשהי לחולל נס לנגד עינינו? והרי לאחר נס זה יסתתמו טענותיהם של כל הכופרים למיניהם?"

הבה ננסה להסביר את הנהגת הבורא: אלוקים חולל נסים רבים. הם לא הותירו ספק לדור שבו נעשו ולדורות הבאים שאכן יש מנהיג לעולם. נסים אלה מתועדים בתורה שבכתב ומפורטים בצורה נרחבת יותר בתורה שבעל פה.

אך עדיין ניתן לשאול: מדוע רק בעבר התגלה הבורא לעין כל? אם הוא מעוניין שאנו נשתכנע, מדוע אין הוא חוזר ועושה נסים לנגד עינינו?

ההסבר הוא כדלהלן: בתורה נכתב תיאור המתעד את הנסים הגלויים שהתחוללו בתקופת יציאת מצרים. בתקופה זו התהווה עם ישראל, ובאותה שעה התגלה אלוקים לאבות אבותינו והראה להם עין בעין את שליטתו המוחלטת על הטבע. לדוגמה, בקריעת ים סוף נבקע הים ונוצר בו מעבר בן שנים עשר נתיבים, כמניין שבטי ישראל. מי הים ניצבו משני צדי המעבר כחומה בצורה. הם חזרו למצב נוזלי רק לאחר שעברו בני ישראל. מים אלו הטביעו את חיילי הצבא המצרי שרדף אחריהם.

יתר על כן, נסים רבים מאד התרחשו במשך ארבעים שנות הנדודים של עם ישראל במדבר. הנסים התרחשו לעיניהם של מאות אלפי אנשים, והם מתועדים בתורה. בני העם היו ביקורתיים מאד, מרדנים ו'קשי עורף', כפי שחש משה על בשרו. בני ישראל בדקו בשבע עיניים כל מילה שנכתבה בתורה. כל סטייה קלה מן האמת העובדתית שהכירו באופן בלתי אמצעי, היתה נתקלת מיד בהתנגדות ובחוסר אימון.

מצוי מסמך היסטורי (התורה) המתעד את הנסים המוכיחים כי האלוקים הוא שליט ללא סייג על הבריאה. האם יש צורך בנסים נוספים? כמדומה שלא.

נוסף לכך, גם כיום מתחוללים נסים. אין צורך להרחיק נדוד. נסים אלו קרויים 'נסים נסתרים'. לנס במקרה זה יש מעטה טבעי. במבט שטחי לא ניתן להבחין בממד העל‑טבעי הטמון בו, אך מי שיודע 'לקלף' את המעטה החיצוני, רואה לפניו נס! כל מה שדרוש הוא יושר אינטלקטואלי!

הבה נביא דוגמאות למקרים "רגילים": מגיעים לחתונה, ואת מי אנו פוגשים? אדם שכבר זמן רב אנו מנסים לשווא לאתר אותו. בהתפעלות אנו מכריזים: "איזה מזל! לא ייאמן!"

בדיוק כאשר מתקרב זמן התשלום לשכירות הדירה, מגיע סכום כסף בלתי צפוי המשמש כקרש הצלה...

כל אדם מכיר סיפורים אלו ודומיהם. כל אדם השלים עם העובדה שיש 'מקרים מעניינים'. מכנים אותם בשם: 'מזל'. איש אינו טורח להסביר כיצד באמת הדבר קורה. האם תתכן התרחשות של מקרים רבים כל כך ללא יד מכוונת? והלוא כל מקרה מורכב ממספר מקרים שחברו יחד, כדי שהבלתי צפוי יהפך למציאות. האם הגיוני לומר שהכל קרה 'במקרה'?

על מפתן ביתנו ניתן למצוא את הנס הגדול מכל הנסים: אלוקים שולט לא רק על חוקי הטבע, הוא שולט גם על מה שנראה לנו בלתי ניתן לשליטה ‑ על המקרה! המקרים הינם "שליחיו" של הבורא והם פועלים למימוש רצונו. הם גם רומזים על קיומו ונראים לאלו החפצים לראותם!תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים