מה מביא אנשים ללא זיקה לדת לעשות ברית מילה לילדם?

למרבית הפלא, חכמי ישראל, שחיו לפני כאלפיים שנה, צפו מראש שמצות מילה תישמר בכל הדורות. הם הדגישו, שכל מצוה שעם ישראל קיבל בשמחה, תישמר תמיד. כדוגמא למצוה, שעם ישראל קיבל בשמחת לב פנימית, מביאים החכמים את מצות מילה! הם מדגישים שבכל התנאים, בכל הדורות ובכל המצבים המשתנים, למרות עזיבת הדת – בעניין זה לא ישתנה דבר!

ניתן למנות מספר סיבות עיקריות למציאות מופלאה זו!

א. המילה הפכה לסמל של השתייכות ליהדות. ערל הוא מי שניתק עצמו מכל וכל ממורשת אבותיו. זוהי נקודת לימוד זכות נפלאה על העם: העם בכללו אינו מעוניין להתנתק מההשתייכות ליהדות. גם אלו שהווי חייהם מרוחק מאוד, מעוניינים בקשר. הם מעוניינים בסיכוי ובתקוה ביכולת להתאחד אי-פעם מחדש.

ב. המצוה נקראת "ברית". משמעות הדברים היא, שיש בה כריתת ברית עם ה'. כל מצוה הינה חשובה, אולם קיימות מצוות מסויימות שניתנו להן גוונים ייחודיים. מצות מילה הינה כריתת ברית. ברית אין מפרים! ייתכן, שחלק מהמקיימים אינם מכירים בעובדה זו, אולם הידיעה חילחלה זה מכבר לנשמת האומה, והיא זו שמביאה ביודעין ובלא-יודעין להמשך שמירת המצוה.

ג. קיים מושג ששמו "נקודה יהודית". הן בספרי הקבלה והן בספרי החסידות מודגש שבמעמקי לבו של יהודי, יהיה אשר יהיה, לוחשת נקודה שאינה כבה לעולם. תמיד היא ערה, חיה ופועלת. לעתים היא מכוסה בהררי אבק, אולם היא אינה דועכת. נקודה זו באה לידי ביטוי בשעות מיוחדות, כגון: בתפילה בעתות מצוקה, והיא מתבטאת גם בקיומה של מצוה זו הנעשית בשמחה.

ד. החברה היהודית בכללה מקיימת מצוות שונות. רבים מאוד האנשים שכלפי חוץ נראים מנותקים מתורה ומצוות, אולם סדר חייהם רצוף במצוות לא מעטות. בנוסף לכך שומרי המצוות יוצרים אווירה חברתית המקרינה על כל סביבותיה, ומשפיעה אף על המעגל המרוחק מהמרכז היהודי. בזכותה מעגל זה מתפרק לחלוטין, ואף הוא קשור למרכז, לפחות ע"י קיומה של מצוה זו.

אין להמנע מהתיחסות לעובדה שפה ושם בקרב יהודים מחוגים מרוחקים מאוד, נשמעים דברים נגד קיום מצות מילה. אין זה מתפקידנו לנתח את המניעים לגישתם, אולם חשוב להדגיש שמדובר בתופעה שולית, בלתי מייצגת וזמנית ביותר. סופן של תנועות אלו להיעלם לחלוטין, כשם שנעלמו תנועות אנטי דתיות רבות אחרות, שקמו בקול תרועה גדולה, ונדמו לפתע.

תופעות שוליות אלו אין בכוחן להעיב על האור הגדול הבוקע ממעשיו של עם ישראל בכללותו, מעשים שתוכנם הוא כריתת ברית עם ה'!תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים