מהו המסר הרוחני המסתתר מאחורי קיום מצוות ציצית?

תחום טעמי המצוות קשור קשר בל יינתק לתורת הקבלה והסוד. אין כל אפשרות לחדור חדירה משמעותית ל'יבשת' עלומה זו, ללא ידיעה נרחבת בסודות התורה.

יחד עם זאת ניתן לציין רמזים שונים הכלולים במצוה. בכוחן של ידיעות אלו להוסיף הרגשה של נעימות לקיום המצוה, ואף לסייע להתקרבות לה' שציוונו לקיים מצוה זו.

אודות מצות ציצית נאמר בתורה (במדבר פרק טו, פסוק לט): "והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות ה', ועשיתם אותם". למצות ציצית ניתנה סגולה מיוחדת. היא מזכירה את מצוות ה' ומביאה לקיומן.

במניין החוטים, הכריכות והקשרים של הציצית מצויים רמזים לשמו של הקדוש ברוך הוא ולתרי"ג (613) מצוות התורה. "ציצית" בגימטריה היא ת"ר=600, ועוד שמונה חוטים וחמישה קשרים, בסך הכל תרי"ג=613.

החותם הקבוע של מצות ציצית על לבושנו מזכיר לנו ומחדיר ללבנו באופן תמידי את אהבת התורה ומצוותיה. קיומן של המצוות מביא לטהרת הלב ויוצר מסגרת של חיי קדושה, חיים הגדושים ערכי נצח ומביאים להתקרבות תמידית לה'.

דברים אלו נאמרו במפורש בהמשכה של פרשת ציצית בתורה: "וזכרתם את כל מצוות ה', ועשיתם אותם, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם וכו'. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוקיכם".

מובא בספרים העוסקים במצוה זו שאנשים שזכו לקבל דורון ממלך בשר ודם, שחקוק עליו שם המלך, בודאי מתקשטים בו, מתגאים בו, ומראים אותו תמיד. קל וחומר לציצית, הרומזת לשמו של ה', שבוודאי הלובשה צריך לחוש בכבוד הרב שנפל בחלקו ללובשה באופן תמידי.

כאמור, נגענו באפס קצהו של תחום הרמזים הכלולים במצוה זו. עלינו לחוש שכבוד רב מעניקה לנו המצוה, וכי בעזרתה אנו מתקרבים לה' שהינו מקור הברכות ומקור האושר עלי אדמות.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים