האם תוכלו להבהיר לי את הטענה שעם ישראל חי בזכות התורה והמצוות?

יורשה לי לפתוח את התשובה במשל:

למוצרי איכות מתלוות הוראות מדוייקות של היצרן:

על התוית המודבקת לחולצה מודפסים סימנים מוסכמים הכוללים הוראות כיבוס וגיהוץ.

חוברות הסברה מפורטות מדריכות כל רוכש מכונית, כיצד לטפל במכוניתו וכיצד לתחזק אותה.

ספרים עבי-כרס, ובהם מסקנות מומחים, נמסרים בעת רכישת מערכות מתוחכמות. בעזרת הידע הכלול בספרים אלו לומדים את דרכי ההפעלה ואת אופני השמירה על המערכת.

'בחירה חופשית' ניתנת לרוכש פריטים אלו. יכול הוא להמנע מלקיים את ההוראות, או אפילו להמנע מקריאת ה'אותיות הקטנות'. יכול הוא לכבס חולצת דיולן במים רותחים, להחליף שמן במנוע המכונית רק לאחר נסיעה של 20,000 ק"מ וללחוץ ללא הבחנה על כפתורי מערכת הענק.

אין ספק שבעקבות 'טיפול זה' ייגרמו נזקים בלתי הפיכים.

האחריות להפסדים הבלתי נמנעים תיזקף כולה לחובתו של האדם שזלזל בהוראות.

ההגיון והעובדות מוכיחים, שככל שהמערכת מורכבת יותר, גדלה הנחיצות בהוראות להפעלתה.

עתה, לשאלה המרכזית: האדם, נזר הבריאה, המורכב-מיני-מורכב, האם לא צורפו הוראות לדרכו? האם מסוגל הוא לחיות חיים מלאים ונכונים ללא הכוונה? האם בהעדר הוראות לא 'יחרוק' חלק כלשהו בדרך חייו הארוכה?

בתקופה שהעם נוצר בה ניתנו הוראות ברורות. התורה ומצוותיה ניתנו במדבר סיני. העם קיבל את התורה והכריז "נעשה ונשמע". בהכרזה זו הוא הביע נכונות לחיות בהתאם להוראות 'היצרן'.

ההסטוריה בת אלפי השנים הוכיחה עובדה שמוכיחה גם חולצת דיולן המכובסת ברותחים. ללא היצמדות להוראות, ללא חיים לאורן של המצוות, משתרר חושך מוחלט בדרך החיים.

במהלך דרכו הארוכה של העם נוצרו כיתות שונות שלא נשמעו להוראות. צדוקים, בייתוסים, שבתאים ועוד. הם ניסו לצעוד בדרך חדשה בלי לעיין בחוות דעתו של ה', בורא העולם נותן התורה. משך קיומם של הפלגים שהוזכרו, היה כ- 3-4 דורות בלבד. לעתים הם דעכו בעודם באיבם.

היכן הם היום? מי 'הוביל' את העם עד הלום? עובדת קיומנו כיהודים, בזכות מי היא?

מבט המקיף דורות מורה, שאת 'עגלת היהדות' הובילו אלו שפעלו בהתאם לצו מסיני. הוראותיו של היוצר שימרו את מערכות העם עד היום.

אילו נוצר נתק כלשהו בתחום המצוות באחד משלבי שרשרת הדורות, אילו אחד מאבות אבותינו, באותם דורות רחוקים, היה נוטש את דרך התורה – לא היינו חיים כיום כיהודים. עזיבת התורה באחד הדורות היתה גורמת ח"ו לכריתת ענף משפחתי זה מהעם!

העם חי בזכות תורתו ומצוותיו. רק בזכותן הגענו עד הלום.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים