מהו הרעיון העומד מאחורי חבישת הכיפה?

מובא בתלמוד ובמקורות חז"ל נוספים, שכיסוי הראש מוסיף לאדם יראת שמים. במעשה זה קיימת גם סמליות. כיסוי הראש מביע את רגשותיו הפנימיים של האדם, את התחושה שאינו אדון לעצמו, אלא קיימת סמכות עליונה מעליו ויש לכבד את רצונה ולקיים את ציוויה. יראת ה' החודרת ללב האדם, מסייעת לו להתעלות רוחנית כוללת.

הדברים הובאו בספרי ההלכה המורים לנו את דרכנו המעשית בחיים.

לכיפה ולחבישתה קיים גם ערך חינוכי, ולכן היא תופסת מקום מרכזי בחינוך הילדים לקיום המצוות ולאהבתן.

נוסף לכך, כיום, הפכה הכיפה לסממן זיהוי. היא מייצגת את מהלך החיים של האדם, את השקפותיו ואת דרכו. אדם החבוש בכיפה מכריז למעשה הן על השתייכותו לציבור מקיימי התורה ומצוותיה והן על יראת השמים הטמונה בלבו פנימה.

לנוכח זהוי זה קיים ערך רב לחבישת הכיפה, ולעתים יש לכך השלכות עמוקות על אורח החיים, על הקשר לקיום המצוות כולן ועל כיוון החינוך שהאדם משקיע בילדיו.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים