לעושי המצוות מובטח שכר. האם ניתן לראות אותו?

רבים שואלים את השאלה הבאה: מדוע אין הקב"ה משלם את שכרו של האדם כאן, בעולם הזה? אחת התשובות היסודיות לשאלה זו היא, שרק בדרך זו נשמרת בידי האדם אפשרות הבחירה החופשית בין טוב לרע. אילו היו משלמים את שכר המצוות או את עונש העברות מיד בעולם הזה, איזו בחירה היתה נותרת ביד האדם? כאשר התמורה ניתנת בו במקום ובאופן מיידי, אין צורך בתבונה אנושית כדי להשכיל ולבחור בטוב. תשלום מיידי מביא לאילוף ולא לחינוך.

האדם מסוגל לצעוד בנתיבות החינוך. האדם מצטיין בכך שהוא מסוגל לחשב את מהלכיו בראיה לטווח רחוק יותר. בינתו נבחנת בכך שהוא רואה לא רק את המצוי בהווה ובהישג יד, אלא גם את העתיד לקרות. ביכולתו לתכנן את מהלכיו מספר צעדים קדימה. אדם מעמיק וחושב מסוגל לראות גם את העתיד הרחוק, ולכן, האדם נקרא לחשב "שכר מצוה כנגד הפסדה". משמעות חישוב זה היא, שלמרות ההפסד הנראה לעין השטחית, על האדם לצפות לשכר הרב השמור לו בעתיד. מבט זה הוא יסודה של הבחירה האנושית. בתחום זה בולטת מעלת האדם הבוחר בטוב, למרות שהפרס מתאחר לבוא. בחירה זו היא המביאה לעשיית מעשים טובים, למרות שתוצאותיהם תהיינה ניכרות רק בטווח רחוק, טווח שהוא מעבר לתחומי העולם הזה.

סיבה חשובה נוספת לכך ששכרן של המצוות משולם ניתן בעולם הבא, נובעת מעצם מהות משפטי ה'. הקב"ה הוא בלתי מוגבל ואין לו קץ, ולכן, גם הגמול שהוא מעניק לבריותיו הוא נצחי ובלתי מוגבל. שכר העולם הזה, ככל שיהיה גדול, הריהו מוגבל ובר חלוף. גם אם יחיה אדם את כל ימי חייו כשהוא משופע בטובה, בלי שמץ של צער ועגמת נפש, בסופו של דבר, טובתו מצטמצמת לתקופה בת כמה עשרות שנים. לא כך הם פני הדברים כאשר מדובר בשכר העולם הבא. שכר זה, שהוא שכר רוחני, הוא בלתי מוגבל וממנו נהנית הנשמה, שאף היא רוחנית וקיימת לעד. הטובה המובטחת בתורה, משמעותה היא הטבה במושגים הבלתי מוגבלים של התורה. הדבר יתכן רק בעולם שכולו טוב וכולו ארוך. טובת העולם הזה ואריכותו הינם יחסיים, בעוד שטובת הקב"ה הינה מוחלטת, ולפיכך היא מתאפשרת רק בעולם הבא שגם הוא עולם מוחלט, נצחי ובלתי מוגבל.

אולם עדיין נותר להבין, שהרי פסוקים רבים בתנ"ך מתייחסים לשכר המצוות הניתן בעולם הזה. כדוגמת: "ונתתי  גשמיכם בעתם" ועוד. לאור דברנו שמקום קבלת השכר האמיתי הוא העולם הבא, יובנו פסוקים אלו באופן הבא:

למקיים המצוות נשלח עזר ממרום, כדי שהוא יוכל להמשיך ללא מפריעים, להתקדם בדרכו, ולקיים עוד ועוד מצוות. השכר הניתן כאן, משמעותו - יצירת תנאים נוחים ונאותים לקיום מצוות. באופן זה מגיע האדם למלוא תפקידו. הוא זוכה, מתוך נחת, שלוה ושפע לקיים מצוות רבות, להתקרב לבוראו, ולזכות לטוב המוחלט, הצפון לצדיקים לעתיד לבוא.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים