האם הדראמה המתוארת בספר "הכוזרי" שחיברו רבי יהודה הלוי אכן התרחשה?

רבי יהודה הלוי נולד בספרד במאה ה-11. בסוף ימיו עלה לארץ ישראל, משאת נפשו, ונהרג ע"י פרש ערבי. הלה לא יכול היה לשאת את המחזה המרומם של רבי יהודה הלוי, המתפלל בדבקות רבה ובאהבת ה' ללא גבול. הדבר הרתיח את דמו, והוא רמסו בסוסו.

רבי יהודה הלוי היה פילוסוף, הוגה דעות ומשורר. היה מחשובי המלומדים בדורו, דור דעה, דור של גדולי תורה ומחשבה. הוא חיבר פיוטים רבים. המפורסם שבהם הוא: "ציון, הלא תשאלי לשלום אסירייך", פיוט שכולו אהבת עם ישראל ואהבת ארץ ישראל.

כארבע מאות שנה לפני תקופתו של רבי יהודה הלוי שכנה באזור הים השחור מלכות כוזר. היתה זו ממלכה של לוחמים עזי נפש ושוחרי חרות. באחד הימים נערכה פגישה ממושכת בין מלך כוזר לבין חכם יהודי, ובעקבותיה חל שינוי רב משמעות בממלכה זו. המלך התגייר יחד עם בני עמו.

רבי יהודה הלוי רצה לכתוב ספר הגות שיקיף את כל מכמני היהדות. הוא החליט לערוך אותו לפי ה'דו-שיח' שהתנהל בין החכם היהודי לבין מלך כוזר. בדו-שיח זה מובאים דברי מחשבה מעמיקים לצד דברים חמים ומלאי רגש.

ספר "הכוזרי" התקבל כאחד מספרי ההגות היסודיים של אומתנו, וגדולי התורה לאורך הדורות קשרו כתרי תהילה למחבר ולספרו כאחד.

אחד הדברים המפעימים בספר הוא תיאורו של 'החבר' (החכם היהודי) על עם ישראל בגלותו. מחד – שמר העם על ייחודו, על אמונתו ועל נאמנותו המוחלטת לה', לתורתו ולמצוותיו. ומאידך - הגלות, הריחוק מארץ הקודש, העדרו של בית המקדש וגורמים נוספים הביאו לכך, שהעם אינו נמצא במיטבו, והוא עורג וכוסף לבואה של הגאולה השלמה. אז ייגאל מייסוריו, יתקרב לשלמות רוחנית, ויזכה לקרבת האלוקים.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים