מדוע התקשורת העולמית כה שונאת אותנו?

מזה אלפי שנים חקוקות בתודעתו של עם ישראל אמיתות שאינן נמחקות לעולם. אחת מהן היא נבואתו של בלעם הרשע: "הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב". משמעות הדברים היא, שלאורך ההסטוריה כולה עם ישראל יהיה שונה מכל עמי תבל. תמיד הוא יישאר מבודד, ולעולם לא יתקבל כשווה בין שווים במשפחת העמים.

מנקודת מבט של בן דורנו השקפה זו נראית בלתי רלוונטית, אולם התבוננות מעמיקה מוכיחה שהיא הגיונית ביותר, ודווקא הדעות האחרות הן שטחיות ובלתי בדוקות.

במאתיים השנים האחרונות נעשו מאמצים בלתי פוסקים הן של יחידים והן של קבוצות מעם ישראל להתערות במשפחת העמים. הכוונה היא לנסיונות שנעשו בעיקר בארצות אירופה ולצעדים רבים שנקטה מדינת ישראל לאורך עשרות שנות קיומה.

הנסיון המעשי באירופה הוכיח, שדווקא הרצון להתקרב לגויים ולהזדהות עמם הביא לתגובה הפוכה. נוצר כח נגדי שפעל במלוא התוקף להשיב את היהודים לפינתם. השואה האיומה החלה דווקא בגרמניה, למרות שיהודי גרמניה חשו כגרמנים לכל דבר, היו מעורים בחיי התרבות של המדינה הזדהו עם האידיאלים שלה, ורצו בכל ליבם להחשב כאזרחים שווי זכויות וחובות. אולם המציאות הוכיחה שלנסיונות ההתקרבות אין סיכוי, ולו קלוש ביותר, להצליח.

גם מדינת ישראל מנסה להשתלב בתוככי משפחת העמים. היא מנסה להחשב מדינה נורמלית, בעלת אוריינטציה מערבית, אולם גופים רבים טורחים להזכיר לה השכם והערב, שלעולם לא תתקבל כחברה רצויה ושווה. ניתן אמנם להסביר כל תופעה כזו בנפרד, אולם ריבוי התופעות, גיוונן והשוני ביניהן מוכיח שיש קשר ביניהן. קו כללי מאחד אותן, והוא חוסר הרצון לראות בעם היהודי עם 'נורמלי' ככל שאר העמים.

התקשורת העולמית היא כלי ביטוי לרגשות עמוקים מאוד הפועלים בלב בני ארצות רבות בתבל. אנו מסבירים את עמדתנו. פה ושם מצויים אנשים בודדים, אמיצים, שאף מבינים את הדברים ומקבלים את עמדתנו, אולם תמיד אנו נמצאים במיגננה, נקודת המוצא שלנו היא תמיד נחותה, ותמיד ישמחו העמים לראות בנו את היהודי סובל.

כאמור, ניתן להלחם למען מעמד שווה במשפחת העמים, ואף לנחול הצלחות במאבק מפעם לפעם. אולם הישגים אלו יהיו זמניים וחולפים. תמיד יחזרו עמי העולם לנקודת המוצא, לראיית העם היהודי כמטרד, כגורם המגביר את אי השקט בעולם כולו. תמיד נהיה בחדשות, ותמיד נהיה "מסומנים".

מהלך זה נמשך שנים רבות, וכלל אינו משנה את כיוונו. הוא מוכיח שעם ישראל הוא עם שונה, ש'המשבצת' המיועדת לו אינה 'המשבצת' שחיים בה שאר העמים.

לעם ישראל הוענק תפקיד: להביא גאולה לעולם, להיות אור לגויים. ואכן, בשעה שתבוא הגאולה השלמה, כל העמים ינהרו אל בית ה', ויחפצו להתקרב אליו ולחיות לאורו. באותה שעה יתפוש עמנו את מקומו הראוי במשפחת העמים. הכל יעריצו אותו, יכירו בייחודיותו, וישמחו בשמחתו.

לעת עתה, אנו מצפים ומייחלים לאותה שעה, אך עתה בהווה דומה שאין לנו סיכוי להיות מקובלים על עמי תבל.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים