האם התואר 'היהודי הנודד' הינו כבוד לעם ישראל או שהוא נאלץ לנדוד בלחץ האומות?

למעשה, שני צדדיה של השאלה נכונים. הנסיבות לאותו פיזור בארבעה קצוות תבל ולנדידה בלתי פוסקת לאורך הדורות, נובעות מגזרות ומלחצים שהפעילו עמים שונים על עם ישראל. ההסטוריה היהודית יודעת לספר על כך רבות.

אולם יחד עם זאת הדברים נקבעו ממרומים, והם קשורים למהותו של העם ולגורלו הנצחי. למעשה, כבר בחייו של אברהם, אבי האומה, ניתן למצוא אלמנטים אלו למכביר.

אחד הנסיונות הראשונים שנתנסה בהם אברהם אבינו היה מילוי מצות הבורא שציוה: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך". לפתע היה עליו לקום ולעזוב מקום מגורים, סביבה וקרובי משפחה. היה עליו ליטול מקל נדודים ולצאת לעבר יעד נעלם. אברהם לא הרהר כלל אחר מצות קונו. הוא מיהר לצאת לדרך בזריזות שאפיינה את כל הליכותיו: "וילך אברהם", מיד, "כאשר צוה ה'".

גם צאצאיו של אברהם עמדו בהצלחה בנסיון דומה. כאשר הם נצטוו, אנשים נשים וטף, לצאת ממצרים אל המדבר הבלתי נודע, איש מהם לא שאל כיצד יצאו לדרך? כיצד יכלו לצעוד במדבר, בארץ לא זרועה, ללא אמצעי קיום מינימליים? דור יוצאי מצרים היו נכונים לצעוד במדבר שממה. ואכן, הקב"ה העיד, כי מעשה זה של בני ישראל, מעשה המעיד על נאמנות עמוקה לבורא, לא יישכח לעד. ירמיהו הנביא אומר, שאף כשישראל חטאו, זכות היסטורית זו עומדת להם לנצח: "זכרתי לך חסד נעוריך, אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה".

מנין שאבו בני ישראל כח זה? היתה זו המורשת של אברהם, אביהם הראשון. הוא סלל את דרך ההליכה אחר ה'. בניו ונכדיו המשיכו לצעוד בה.

הנסיון שנתנסה אברהם כלל גם נסיון רוחני. למעשה, גם פן זה של הנסיון מאפיין את עם ישראל. בציווי שנצטוה אברהם לצאת ממולדתו, יש גם  הוראה להתבדל מן הסביבה מבחינה רוחנית, לנהל אורח חיים שונה מזה של הסביבה. אברהם אינו נסחף אחר דעת ההמון. הוא חי בתוככי עולמו הרוחני, איתן בדעתו ובאמונתו. לא בכדי נקרא שמו 'אברהם העברי'. כל העולם עמד מן העבר האחד, שטוף בעבודה זרה, והוא התאזר בגבורה ועמד מן העבר האחר, בודד באמונתו.

סגולה רוחנית זו ירשו צאצאיו. למרות הלחצים שהופעלו על היהודים לעזוב את דתם, הם דבקו בה, יחידים מול רבים. הם גילו נחישות ואומץ לב. בגאווה עמדו בדד לאורך כל ההסטוריה בדרך שנסללה ע"י אבי האומה.

'היהודי הנודד' אינו מתערה במקום מושבו באופן מוחלט. תרבותו שונה, ערכיו שונים תמיד ניתן לזהותו, גם בתוככי מליונים הסובבים אותו. הוא נושא עמו מטען חיוני, איכותי ונדיר. הוא נושא את בשורת הגאולה השלמה. גאולה זו תביא פדות לא רק לעמנו, אלא גם לאומות העולם. בעולם החדש הנכסף, שאנו מתקרבים אליו בנדודינו הבלתי פוסקים, יימצא מקום לכל יושבי תבל. באותה שעה יגיע העולם לתיקונו, וכל דריו ינהרו בהמוניהם לירושלים עיר הנצח.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים