האם ניתן להסביר את תופעת האנטישמיות במישור ההגיוני?

אין ספור מחקרים וספרים עוסקים בתופעה זו ומנסים להבינה. מובאים בהם רעיונות, ביאורים וסיבות לרוב. אולם מי שיסכם את כלל ההסברים, יבין שלפניו עומדת תופעה שאין לה פשר. ניתן אמנם להסביר מקרים מסויימים שפרצה בהם שנאה כלפי יהודים, אולם את המקרים האחרים הסברים אלו אינם מבארים כלל. אין לך דבר והיפוכו שלא הובאו כהסבר לשנאה זו. לעולם אי אפשר יהיה להסביר את השנאה באופן הגיוני. ההסברים יתאימו רק לחלק קטן מהתופעה המצערת, בו זמנית לא יימצא בהם הסבר להתפרצויות שנאה אחרות.

שנאת האומות לעם ישראל הינה מהסודות העלומים של הבריאה. מקורה הוא למעלה מן הטבע, למעלה מכל המהלכים הטבעיים. לאורך כל התקופות היו גדושים כתבי העת בעולם במאמרי שנאה  ושטנה כלפי יהודים. גם על דעתם של החכמים שבאומות התקבלו הנחות יסוד מעוותות בתחום זה. הן התקבלו באופן שלא ייאמן ובצורה בלתי סבירה לחלוטין. מייחסים ליהודים תכונות ומעשים המנוגדים לשכל הישר ולהגיון. גם בגיל צעיר מאוד ניכרת אצל הגויים שנאה לישראל. הדבר חורג  לעיתים משורת ההגיון.

אמנם אנו מורגלים לתופעות אלו, ולכן אנו עוברים לסדר היום בלי להקדיש להן שימת לב. אולם ראוי שלא נביט על התופעות הללו במבט שטחי. ראוי שנתבונן ונכיר, שמתרחש לנגד עינינו פלא גדול, המצביע על השגחת ה'. כאן נחשף סוד הפחד והאימה של הטומאה מפני הקדושה.

חז"ל שואלים מדוע קרוי הר סיני בשם זה והם עונים: "שירדה שנאה לאומות העולם עליו". שנאת הגוים תגבר תמיד ללא כל סיבה נראית לעין. אש ומים הם יסודות הפוכים במהותם. לעולם לא יהיה שלום ביניהם. וכן הוא גם סוד היחס של האומות לישראל. הם מייצגים יסודות הפוכים במהותם, וכידוע בתחום ההפכים, כאשר יגבר האחד, יתגבר גם האחר לעומתו.

הרמב"ן בביאורו לספר שמות כותב אודות הנושא המדובר: "והיא הראיה הגדולה שיש אלוקים בישראל, קרובים אלינו בכל קראנו אליו, ויש אלוקים שופטים בארץ". כלומר, העובדה שלמרות שנאת הגויים ולמרות התנכלויותיהם הבלתי פוסקות, ה' מגן על עמו ישראל ושומר עליהם לאורך הדורות, מהווה הוכחה חותכת לקיומה של ההשגחה העליונה החופפת על העולם כולו ככלל, ועל עם ישראל בפרט, לאורך כל ההיסטוריה האנושית.

ואמנם השנאה מחד והגנת ה' מאידך מלווים את עמנו מאז היות ישראל לעם. אמת זו ניצבת כצור איתן מול הנסיונות להעביר את העם למסלול 'נורמלי' ולהכליל אותו כשווה בין שווים במשפחת העמים. ניתן לקבוע בצער שנסיונות אלו נידונים מראש לכשלון.

לדוגמא, נציין נסיון ידוע. ראשי התנועה הציונית סברו שאם יאפשרו לעם לחיות בארצו, תיעלם לחלוטין, או לפחות תתגמד, תופעת האנטישמיות. לדאבון לב, העובדות שונות. לא זו בלבד שהארץ ניצבת באופן תמידי בעין הסערה ומהווה מוקד לשנאה, מלבד זאת היא גם גורמת להגברת השנאה כלפי יהודי התפוצות. לא אחת מופלים יהודים בעולם לרעה, ואף הופכים למטרה להתנכלויות בעקבות אירועים שמקורם בארץ.

בעיית האנטישמיות תיפתר אך ורק בעת בואה של הגאולה השלמה שאנו מצפים לה. הנביאים ניבאו שבעת ההיא ינהרו גם הגויים אל הר בית ה' וישאפו בכל ליבם להגיע למצב של התעלות מבחינה רוחנית, תוך נטישת השנאה ששכנה בליבם דורות.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים