נולדתי יהודי. ולכן? מה עובדה זו אומרת לגבי?

בעבר הרחוק ה', בורא העולם, בחר באברהם ובזרעו לעם נבחר. על עם ישראל נאמר בפסוק: "והייתם לי סגולה מכל העמים". אברהם נבחר לאחר שהאנושות הכזיבה, ולא מילאה את היעוד שהציב ה' בפניה. האנושות נכשלה בכשלונות לא קלים: חטא 'אדם הראשון', רצח הבל, דור המבול, דור הפלגה ועוד.

הבחירה בעם ישראל, עמו של אברהם, היתה בעיקרה נתינת תפקידים רוחניים חשובים ונרחבים לעם זה. הבחירה בעם היא נצחית, גם אם חס ושלום אי פעם יסטה העם מן המסלול שהותווה לו, לא ימיר אותו ה' בעם אחר.

התפקידים החלו להנתן לעם בזמן אברהם אבינו. עיקרם ניתנו במעמד נתינת התורה בהר סיני. תרי"ג המצוות מהוות את דרך החיים בה בחר הבורא בעבורנו. גם לשאר העמים ניתנו תפקידים, ועיקרם כלולים בשבע מצוות בני נח. תפקידי העמים הינם מצומצמים מאוד בהשוואה לתפקיד העם היהודי.

לצורך מילוי התפקיד הרוחני המיוחד, ניתנו לעם ישראל כלים מיוחדים: תכונות נפש מיוחדות וכמיהה לרוחניות, וכן השגחה פרטית של ה' החופפת עליו. הדבר מתבטא גם בנצחיות העם. למרות הנגישות, הצרות והשואות שעבר העם, הוא ממשיך להתקיים למרות מספרו המועט יחסית. ויותר מכך, רוחו נותרת איתנה, והוא אינו מגלה סימני תשישות או זיקנה. זוהי תופעה חד-פעמית בהסטוריה כולה.

יהודי, שנולד יהודי, אינו מסוגל להתנתק מעמו. גם אם יתנכר במעשיו לייעודו, וגם אם יצהיר שהוא מצטרף לעם אחר, הוא נותר עפ"י היהדות יהודי. היהדות מחשיבה אותו כיהודי לכל דבר.

הייעוד של עם ישראל הוא להביא את עצמו ואת העולם כולו לעידן חדש הנקרא: "הגאולה השלמה". בעת זו תרבה הרוחניות. כולם יתקרבו לה', ואף עמי העולם יתעלו מאוד.

לפי סימנים רבים אנו מתקרבים לתקופה זו, תקופה שהעם בכללותו וכל פרט בו, יגיעו לייעודם.

ועתה, לעצם שאלתך: העובדה שנולדת יהודי מכלילה אותך בקבוצת עילית שניתנו לה תפקידים וייעוד. הנך נקרא להיות שותף מלא בעשייה האמיתית של העם. עם שבסופו של דבר יביא אושר, משמעות ושלום-אמת לאנושות כולה.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים