מהו מקורה של שנאת עולם לעם עולם?

במאה השנים האחרונות נחלשו במידה רבה "הסיבות" הישנות שהביאו לשנאת ישראל. הקנאות הדתית ששלטה באירופה בימי הביניים, החלה לפנות את מקומה אט אט לסובלנות דתית. חומות הגיטו נפלו, וברוב ארצות העולם זכו היהודים לשוויון זכויות. בתקופה זו דימו יהודים רבים שעל ידי התקרבות לגויים והידמות להם בלבוש, בשפה ובמנהגים - תוסרנה המחיצות המפרידות בין יהודים לגויים, ותיעלם השנאה לחלוטין. רעיון זה, שפשט בארצות מערב אירופה, הביא לתנועת התבוללות וטמיעה של יהודים רבים.

אולם, ראה זה פלא, פעולתם של המתבוללים הביאה לתוצאה הפוכה לחלוטין מזו שהם ציפו לה. תנועה זו, לא זו בלבד שלא ביטלה את השנאה ליהודים, אלא אף הגבירה וליבתה אותה. נוצרה שיטה חדשה לשנאת ישראל הנושאת את השם: "אנטישמיות". אמנם השנאה היתה מאז ומעולם, אולם השם החדש, ועמו התגברות תופעות השנאה, הפכו למציאות מאיימת.

כתוב: "המבדיל בין אור לחושך, בין ישראל לעמים". בין אור לחושך קיים מרחק קבוע. אין בכוחו של ילוד אשה להוסיף על מרחק זה או לגרוע ממנו. גם בין ישראל לעמים קיים מרחק ידוע וקבוע המבדיל ביניהם. משום כך, כאשר היהודים מדלגים על הגבולות המפרידים ומתקרבים אל הגויים יתר על המידה, הגויים דוחפים אותם בחזרה למקומם הקבוע. דבר זה מפורש בדברי הפסוק: "ואבדיל אתכם מן העמים,להיות לי" (ויקרא כ', כ"ו) - ההבדלה תשאר לנצח, שהרי בלעדיה עלול להתנתק הקשר שבין היהודים לבין אביהם שבשמים.

דווקא באותה ארץ אירופאית בה גברה ההתבוללות, נוצרה שנאה חדשה ליהודים, שנאה ללא כל סיבה הגיונית וגם ללא גבולות אנושיים. משם יצאה ה"הלכה" שיש לשנוא את היהודים אך ורק בשל היותם יהודים. ניתן לראות גם כאן בבירור שהשנאה לעם ישראל אינה תלויה בסיבות, אלא היא "הלכה", חוק ללא כל הגיון וסיבה הגלויים לעין.

במבט לאחור ניתן להיווכח, שהקמת המדינה, לא זו בלבד שלא הביאה לביטול שנאת ישראל, אלא להיפך. בשנים האחרונות גברה שנאת ישראל בעולם. המדינה היהודית הפכה להיות גורם עיקרי להגברת השנאה הן ליהודים החיים במדינה והן ליהודים בעולם כולו.

שנאה זו הינה אבסורד בלתי רציונלי. מדינת ישראל הינה המדינה היחידה בעולם המוקפת במדינות אויב, המצהירות בגלוי על רצונן ועל שאיפתן להשמידה ולהשליך את תושביה לים. זהו המשך עצוב לגורלו של העם מאז גלה מארצו.

השנאה לישראל היא שנאת עולם. מקורה אינו מצוי במסגרת הארצית החומרית. כל הסיבות "הטבעיות" אינן יכולות לספק הסבר לשנאה זו, ימיה הם כימות עולם. רק כאשר יבוא אליהו הנביא שעליו נאמר בנביא: "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם" (מלאכי ג', כ"ד), רק אז תיפסק השנאה לעם ישראל, והוא ישב לבטח בארצו, שאנן ואין מחריד.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים