האם ידוע לכם מה אתם מחמיצים בזה שאינם יוצאים לבלות?

אתייחס תחילה לתחום העובדתי ולאחר מכן לתחום הערכי - עקרוני.

ובכן, משפחות חרדיות יוצאות גם הן לבלות. נכון, הבילוי שלהן אינו תואם את מושגי הבילוי המקובלים בציבור הרחב. אין ספק שאין למצוא אנשים אלה במחוזות הבילוי 'הידועים', אולם בהתאם להשקפתם ולפי המקובל בחוג ידידיהם, הם בהחלט יוצאים 'להתאוורר', לצבור כוחות לעתיד. בלי ספק, אף הם משתדלים, לפי דרכם, להפיג את המתחים ואת לחצי העבודה.

ההנאה שהם מפיקים מהבילוי, אינה פחותה כלל וכלל מההנאה שמפיקים האחרים. הנאה אינה נמדדת רק עפ"י מסגרת החיצונית אלא בעיקר עפ"י תחושת הלב, רגש הסיפוק והתחושה של שלוות הנפש הממלאים את לב האדם בשובו ממקום הנופש.

עד כאן הדיוק העובדתי. כאמור, יש לנושא זה גם היבט רעיוני:

כידוע, מצויים אנשים רבים הזקוקים ללא הרף לאמצעים חיצוניים כדי שלא ישתעממו וכדי יחושו תחושת סיפוק. כאשר מסתיימות שעות העבודה מגיע זמנן של שעות הבילוי. ללא יציאה למסעדות ולמועדונים, ללא ערבי אירוח או הופעות, לא יצליחו אותם אנשים לחוש תחושה של שביעות רצון בחיי היום יום. גם בעת השהות בביתם ינסו לבדר את עצמם וייעזרו בטכנולוגיה המתקדמת ביותר המציעה עיסוקים רבים ואפשרויות רבות של בידור לבעלי עודף פנאי. לאנשים אלו קשה לחיות חיים מלאי תוכן בביתם עם משפחתם, קשה להם להנות מעצם השהות הממושכת בחברת הילדים, משיחה שקטה עם בני המשפחה או מעיסוק שגרתי בטיפול בדירה.

בשפה העברית משמעותו היסודית של המושג בידור היא פיזור. האדם אינו מסוגל להיות שליו ורגוע בהיותו בביתו, והוא מבדר-מפזר את כוחותיו ואת זמנו לכל עבר.

נכון, לא אצל כולם תופש הבילוי מקום כה מרכזי. אי אפשר לומר שכולם אינם מוצאים קורטוב נחת בביתם פנימה, אולם התופעה הינה נרחבת ביותר ומקיפה ציבור גדול מאוד.

בתחום זה שונות המשפחות החרדיות מהמשפחות האחרות. אצלן הבית הינו משאת נפש, המשפחה הינה החברה המועדפת, חברה שמוצאים בה נוחם ועידוד, ומתמלאים בקירבתה בתחושות של שמחה ושל רעננות. אנשים אלו אינם מרבים בבילוי בחוץ, כי הם אינם זקוקים לו. כל מה שמעניק הבידור, הם מוצאים בתוככי ביתם. האוצר נמצא בביתם 'מתחת לתנור'! הם חפרו, גילו אותו, וממלאים בו את כל חדרי לבם.

חשוב להדגיש, שהדברים אינם מכוונים לחוג מסויים או לאדם מסויים. הם באים להצביע על תופעה רווחת, על העובדה שגם בדורנו מצויים אנשים רבים הרואים את עולמם בחייהם, אנשים השמחים בכל רגע שהם יכולים לנצלו לשהייה בביתם יחד עם בני משפחתם האהובים.

בניית אתרים