ליל הסדר

מדי שנה בשנה בליל חג הפסח, מסב עם ישראל לעריכת הסדר. במרכזו של ליל הסדר עומדת 'הגדה של פסח', אותה קוראים לאורכו של ערב ארוך זה. מסופר בה על יציאת מצרים ומוזכרים בה הנסים והנפלאות שליוו את לידתו של עם ישראל. מן הראוי להתבונן מדוע יש צורך לחזור על סיפור זה מדי שנה בשנה? איזו מורשת מנחיל לנו סיפור יציאת מצרים?

נוסף לכך, יש לתת את הדעת לנקודה הבאה: מדוע חולל ה' נסים כה גדולים לפני היציאה ממצרים ולאחריה? כלום לא ניתן היה להוציא את עם ישראל בצורה פשוטה יותר, מבלי לפגוע במצרים?

ההסבר לכך, שהרי מטרת הנסים של יציאת מצרים לא היתה רק שחרורו של עם ישראל מידי מעניו המצריים. די היה במכת בכורות לבדה כדי לשכנע את פרעה לשלוח את ישראל, שכן הוא חש באותה שעה בבירור כיצד להט החרב מתקרב ישירות אליו. מטרת הנסים היתה להוכיח לעיני העולם כולו ולעיני בני ישראל מי הוא אכן בעל הבית האמיתי של העולם. ואמנם עשר המכות הוכיחו את שליטת הבורא על כל תחומי הבריאה. יציאת מצרים היתה איפוא שיעור מעשי באמונה.

אך, רישומו של שיעור חד פעמי, גם אם יהיה מרשים ונוקב ככל שיהיה, מיטשטש הוא במרוצת הזמן ולקחו עלול להשכח. חיי השגרה משכיחים מהאדם את מציאות הבורא ומסיחים את דעתו מקיומו. סחף החיים מסייע אף הוא לשכחה זו. חובה איפוא לשנן ללא הרף את השיעור שקיבלנו בעבר, כדי שהאמונה תישאר חרותה בתודעתנו ונדע לחיות לפיה. האמונה באלוקים זקוקה לרענון מתמיד, זהו תפקידו של ליל הסדר.

"כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח". ככל שמרבים לתאר את ניסי יציאת מצרים, להציגם בצורה אקטואלית וחיה ולהפנים את התחושה שגם אנו אישית נגאלנו ממצרים, כך ישיג סיפור יציאת מצרים את התוצאה המבוקשת. ליל הסדר לא יהיה 'עוד מסיבה' שגרתית, אלא חוויה רוחנית אמיתית, שתשמש מקור השראה לחיזוק האמונה בבורא עולם לאורך כל ימות השנה.

"חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". לא רק אבותינו ניצלו משם, אף אנו ניצלנו! עלינו להודות לה' על נס הצלתנו ולנווט את דרך חיינו בהתאם למסקנות האמונה הנובעות מאותה הנהגה נסית.תגובות הוסף תגובה
1.רעיון נחמד!!!!דויד29/11/06
2.מאוד יפהאהרן22/03/07
3.מהמםשחר09/04/08
בניית אתרים