מדוע הדתיים מסתגרים בגיטאות כדוגמת מאה שערים?

האדם מטבעו הוא יצור חברתי הפתוח לקליטת רשמים מן החוץ. מסיבה זו כל אירוע בסביבתו של האדם משפיע על דרכי התנהגותו. דפוסי ההתנהגות של החברה מקרינים בהכרח על סביבתה ופועלים, ביודעין ובלא יודעין, על עיצוב האישיות של כל מי שבא עמה במגע.

לנוכח עובדה זו על האדם להיות מודע לכך ולפעול בהתאם. אמנם קיימים מקרים חריגים שבהם האדם מסוגל לפעול בניגוד למקובל בסביבתו, אולם במקרים אלו משול הוא לאדם המקבל על עצמו לצום למרות הרעב המציק לו. מדובר במקרים חריגים ובלתי מקובלים. בדרך כלל קיים הכלל: "דרך ברייתו של האדם להיות נמשך אחרי רעיו וחבריו".

השפעה החברה על היחיד מתאפיינת בלחץ חברתי המכתיב לו כיצד לנהוג. החברה יוצרת מסך של לעג כלפי מי שנוהג בניגוד למוסכמות המקובלות באותה חברה. במקביל, היא מחלקת פרסי הערכה למי שהולך בתלם שהיא קבעה. מסיבות אלו קשה לחיות בניגוד למקובל בחברה. רק אדם בעל אופי חזק ונחישות, יעמוד איתן במטלה זו.

למעשה, קיימות דרכי השפעה חזקות יותר שבאמצעותן כופה החברה על היחיד לציית לה, אלו הן דרכי ההשפעה הסמויות. החברה מסוגלת לאלץ יחיד להשמע לה בשיטת ה"טפטוף". שיטה זו מצליחה גם במקום שהשכנוע והלחץ נחלו כישלון. לאמיתו של דבר, מערכות הפרסומת למיניהן בנויות על עיקרון זה. באמצעותן משננים השכם והערב ל"אדם הקטן", כי העולם כולו קונה מוצר פלוני. מסר זה נקלט היטב בתודעתו של האדם והוא מתרגם לעצמו את משמעות הדברים באופן הבא: כל העולם נוהג כך! ואם כן, כיצד אני הקטן והעניו, אתייצב מול כל העולם? לאדם אין רצון ללחום או להתנגד, ולכן הוא נכנע ומחליט להיות כמו כולם. לעתים כניעה זו מגיעה בטרם החל הקרב.

אמנם לא תמיד מרים היחיד את דגל הכניעה. לאברהם, אבינו הראשון, ניתן תואר: "אברהם העברי". הסיבה לכך היתה העובדה שכל בני דורו היו מן העבר האחר, והוא כיחיד ובודד עמד מן העבר האחר, איתן באמונתו וחסיד בכל מעשיו. אברהם אבינו לימד אותנו שלמרות לחץ החברה ניתן לעמוד מולה ולהתמודד מולה במקרים מיוחדים.

גם לטוב יש כח השפעה רב. ערוצי השפעה רבים הינם דו-סטריים וניתן לנצלם לטובה. אולם, כאמור, המציאות מלמדת שיש לחשוש יותר מהשפעתו של יחיד רע על הטובים, מאשר מהתועלת בהקרנה חיובית של טובים רבים על סביבתם. קל הרבה יותר להנזק מהשפעה קלוקלת של חברה רעה, מאשר להשתפר בעקבות הקשר עם חברה טובה.

זוהי אחת הסיבות שאנשים דתיים מעדיפים לחיות בתוככי חברה הזהה למגמותיהם, חברה ממנה הם יוכלו להפיק חיזוקים רוחניים ולא לחיות בחברה הנוגדת את עקרונות חייהם.

בניית אתרים