מדוע אסור לבצע הפלה?

לפי היהדות ביצוע הפלה הינו מעשה חמור ביותר. יש המדגישים את חומרת העבירה ומסבירים שהיא קשורה לענייני רצח. אציין מספר נקודות יסוד בנושא כאוב זה:

א. גם אם הנך צודקת בהנחה שאין כאן פגיעה בזולת, למעשה אסור לאדם לפגוע גם בעצמו. לפי השקפת היהדות הבורא העניק לנו את החיים, ובטובו הגדול הוא שומר עלינו לאורך כל ימי חיינו. הבורא הפקיד בידינו פקדון יקר מכל – את נשמת החיים אשר נפח באפנו. אין לנו כל רשות לשלוח יד בפקדון. רק לבעל הפקדון יש זכות ליטול את פקדונו. אדם המאבד את עצמו לדעת עובר עבירה חמורה ביותר.

ב. הטעות הגורלית השניה היא להתייחס אל העובר כאל חלק מגוף האם, כאילו עדיין אין הוא גורם בפני עצמו. המציאות שונה לחלוטין. העובר נחשב כאישיות עצמאית עם איברים משלו וחיים משלו. היחס אל האם המעניקה לעובר מחלבה ודמה ואף מתייסרת למענו הוא יחס של הערכה והכרת טובה, אולם עובדה זו אינה מקנה לה בעלות על חייו של העובר. ברור שלא יעלה על דעתו של אדם מן היישוב לקפד את חייו של בנו לאחר שנולד. יש להדגיש שכך הם פני הדברים, לפחות באופן עקרוני, ביחס לעובר שעדיין לא נולד. העובר הוא יצור חי ומתפתח, וכל עתידו לפניו.

ג. רובן המכריע של ההפלות נובעות מאהבה עצמית, מאנוכיות, מבושה וכדומה. האם אינה דואגת את דאגת העובר. לו שאלו את פיו, היה מעדיף להוולד ולחיות. מקום מרכזי בשיקולים לביצוע ההפלה תופשים אינטרסים שונים של האם ושל האב. מאליו מובן שצעד זה אינו מוסרי, באותה מידה שאין זה מוסרי ליטול את כספו של הזולת ללא רשותו, כדי להיטיב עם עצמנו. אם הדברים נכונים ביחס לכספו של הזולת, קל וחומר שהם נכונים ביחס לחייו.

ד. הגישה הקלילה, לדאבון לב, לנושא ההפלות נובעת מחוסר הכרה בערך החיים. אילו היינו מחדירים לליבנו שהחיים הינם הערך העליון והמתנה הגדולה ביותר שזכינו לה מעודנו, היינו מתייחסים ביתר הערכה גם לחייו של העובר, שהרי מחקרים רבים מעידים שהעובר הוא אמנם יצור חי. נכיר בחשיבות החיים, ולא נפסיד את המתנה הנפלאה שניתנה לנו ממרומים, את ילדינו, את החיים שיצרנו אנו בשותפות עם הבורא, שוכן מרומים.

ה. מספר אגודות עוסקות בנושא כאוב זה. המרכזית ביניהן היא אגודת "אפרת". אגודות אלו מסייעות לכל אם מתלבטת בעזרה ממשית, בהסברה לוגית ורגשית ואף בתמיכה נפשית, שנשים רבות זקוקות לה מאוד בתקופה גורלית זו.

בניית אתרים