מהי שפה מדוברת?

מאמרים נוספים
הקדמה
מהי שפה מדוברת?
שמות החומרים כדוגמה להגדרת השפה
לשון הקודש - נוסחה מדוייקת
מאמרים נוספים
המפתח למשמעות האותיות
מבנה השורש
האות ג
האות א
האוזן והאיזון
בניית מלה בלשון הקודש
מאמרים נוספים


שפה היא אוסף סימנים שרירותיים ומוסכמים. לדוגמא, חתול נקרא באנגלית
cat. אדם שאינו יודע אנגלית, אינו מסוגל להבין מהמילה cat, שהכוונה היא לחתול. מעבר לכך, גם אדם המכיר את כל השפה האנגלית מלבד מילה זו, אם נשאל אותו: כיצד אומרים 'חתול'? האם יוכל לדעת זאת? לא ולא!

כל שפה מדוברת היא שרירותית. אנשים הסכימו ביניהם להשתמש בסימנים אלו ותו לא. נוסף לכך, אותה שפה משתנה בהתאם לאזורים, לתקופות וכדומה. לא ניתן להשוות את האנגלית שמדברים בסקוטלנד לזו שמדברים בלונדון. גם בלונדון עצמה ניתן למצוא דיאלקטים שונים! בוודאי שאין טעם לשאול: מי דובר את האנגלית הנכונה יותר? כולם נכונים (או בלתי נכונים) במידה שווה. אם נלך לאחור, למאה ה-17, יתקשו דוברי אנגלית מבטן ומלידה כיום להבין את שייקספיר! ואם נלך למאה ה-14, אין סיכוי שאדם, אשר האנגלית היא שפת אמו, יבין את שאוסר. רבים שמעו על 'קאונטר ביירי טיילס', ואף קראו על כך, אך איש מהם לא קרא זאת באנגלית המקורית, משום שזו שפה אחרת, בלתי מובנת כיום.

השפה, אם כן אינה רק שרירותית, אלא גם דינמית ביותר. ממילא, אין קשר כלשהו, וגם לא יכול להיות קשר מהותי בין סימני השפה לבין מה שהשפה מייצגת.

דוגמה פשוטה לכך ניתן לקבל מתחום שונה, מהדגל. מהסתכלות בדגל, לא ניתן אף פעם למצוא או להבין את כל הרגשות שחש האדם כלפי מולדתו! המושגים מולדת, לאומיות ורגשות אינם קשורים לאריג הכותנה הצבוע בחומרים כימיים. מישהו החליט אודות קשר זה, ומישהו גם החליט אודות הצבע והצורה שינתנו לפיסת הבד. הנושא הינו שרירותי לחלוטין למרות היותו אפוף רגשות רבים.

כך הם פני הדברים גם בנושא השפה. מוסכם על החוקרים שבשפה רגילה (כל השפות לדעתם), לא ייתכן שיהיו סדר, תכנון או חכמה. לפיכך, מחקר השפות הצטמצם לתחום הנקרא 'אטימולוגיה', מחקר השוואתי-היסטורי של שורשים, התפתחות משפה לשפה וכדו'.

ננקוט דוגמה. כיצד הגיעה המלה salary (משכורת) לשפה האנגלית? מהו מקורה של מילה זו? מסתבר ששורש מילה זו הוא מהמילה הלטינית sal, שפירושה: מלח. מילה שממנה נבעו ה- saltהאנגלי, ה-salz הגרמני וה-sel הצרפתי. ומהו הקשר בין מלח למשכורת? משכורת אמורה להיות מתוקה, לא?

הוברר שהרומאים היו משלמים במלח לצבא השכיר שלהם. ברבות השנים הפך יום חלוקת המלח ל'משכורת'...

הרקע הינו מקרי או היסטורי, אולם אינו מהותי מבחינה לשונית. המחקר ההשוואתי מסוגל להיות מעניין ביותר. ניתן ללמוד ממנו איזו שפה התפתחה מאיזו שפה, ואילו גורמים סוציו-אקונומיים או פוליטיים השפיעו עליה. אולם חכמה וסדר לא ניתן למצוא במחקר, כי הם אינם מצויים גם במקור!

העובדה שהשפות אינן מסודרות, ועם זאת ריקות מתוכן אמיתי, קשורה לעתים לבעיות קומוניקציה. כולנו יודעים שקיימות בעיות תקשורת, כאשר המילה אינה יכולה להביע בדיוק את מה שהאדם רוצה לומר, וכשהוא כבר אומר זאת, חברו מבין את כוונתו באופן שונה לחלוטין. השפה אינה איפוא מכשיר מדויק, אולם היא נועדה לתקשורת, והתוצאות טובות למדי.

בניית אתרים