מה מוטל עלי לעשות לנוכח התסכול של בעלי מחיי הנישואין?

כל זוג העומד מתחת לחופה בונה בניין נצחי. הוא יוצר שותפות פעילה והדדית שתוצאותיה ניכרות בכל תחומי החיים.

אם נבחן את הדברים לעומקם, נראה שדברים אלו אינם מדוייקים. למעשה, הנישואין הם הרבה יותר משותפות.

בדברנו על המושג נישואין, איננו עוסקים בשני אנשים בעלי אינטרסים שונים שהתאחדו למען טובתם העצמית. עם נישואיהם הופכים בני הזוג ליחידה אחת, לחטיבה אחת לטוב ולמוטב, בתקופות שפע ובתקופות שפל. עליהם לעודד זה את זה, להיטיב זה עם זה, ולחשוב תמיד כיצד ניתן לחזק את התא המשפחתי כדי שימשיך לתפקד כראוי, ויהפוך למרכז רוחני וגשמי בזעיר אנפין.

אם מתגלות בעיות שונות אצל אחד מבני הזוג, חשוב מאד שבן הזוג האחר לא יהיה אדיש להם, אלא ישתדל לחזק ולנחם, לעודד ולחשל. כדאי מאוד לא לבוא בטענות ולא ליצור אווירה, כאילו יש שני צדדים יריבים העומדים זה מול זה משני צידי המתרס. להפך, כאשר לדוגמא הבעל נכשל, על אשתו לחוש שזהו גם כשלון אישי שלה, ועליה לחשוב ולהרהר כיצד תוכל לחזק את חוט השדרה המשפחתי באופן כללי ואת בעלה באופן מיוחד.

לעתים חוסר יציבות והססנות בהתנהגות, בלימודים או בעבודה נובעים מחוסר בטחון עצמי, מחוסר תיאום או מסיבה אחרת בעיות רבות ניתן לפתור או לפחות להשתדל שלא יפריעו למהלך החיים. תמיד חשוב להמשיך לקוות לטוב, תמיד כדאי לנקוט אמצעים שיעזרו לנו בבניית התא המשפחתי, ולא חלילה להפך. תמיד חשוב להיזהר מהרס תא זה, שהרי בכך אנו הורסים את חיינו שלנו במו ידינו.

הרחבתי את הדברים לנוכח עצות אחיתופל, המתקבלות בתחום זה ובתחומים דומים מפי יועצי נישואין למיניהם. הללו אינם מכירים בקדושת חיי הנישואין ובמעלתם הגבוהה, ובקלות עלולים לייעץ עצות המגבירות את האגו, את התובענות ואת חוסר הויתור. עצות לפירוד זמני או מוחלט מתקבלות שם בקלות יתרה, והן, כמובן, רק מלבות את האש, ויוצרות לעתים מצב בלתי הפיך.

עלינו להישמר מקו זה ולהשתדל שהבית, שבנינו בעמל כה רב ובמסירות אין קץ, ימשיך לעמוד על תילו, ויקרין מאורו לנצח לכל דורות העתיד.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים