היחסים ביני לבין בעלי נתונים במשבר עמוק. כיצד ניתן להציל את הנישואין?

מובן מאליו שכל אדם שונה מרעהו, וחייו של כל זוג שונים מחיי משפחות אחרות. לנוכח עובדה זו ברור, שאין אפשרות לתת תשובה פרטנית ביחס לעיוותים שנוצרו בחיי משפחתכם.

ובכל זאת מצויות נקודות כלליות שכאשר מתקנים אותן, ניתן בהחלט לעצור את 'עגלת המשפחה' המדרדרת במדרון התלול. על אחת מנקודות אלו אתעכב עתה. בטוחני ששינוי בפרט זה מסוגל לחולל שינוי כללי לטובה.

בספרות היהודית קוראים לנקודה זו: "נתינה".

כידוע, היהדות מחשיבה מאוד הענקה, עשיית חסד ועזרה לזולת. חברה בריאה ואיכותית נמדדת על פי מדד זה. ככל שהיא מייחסת חשיבות רבה יותר לתחום זה, הדבר מוכיח על מעלתה ושלמותה. כך הם פני הדברים גם בחייו של אדם בודד. ככל שהוא מתמסר יותר לעשיית חסד, הדבר מוכיח שנפשו זכה ומידות נפשו טהורות.

ניתן לקבוע, שהתחום בו החסד הינו דומיננטי ביותר, הוא תחום הנישואין. כאן ההענקה לזולת הינה חזות הכל. היא הקובעת את אופי המשפחה, את חינוך הילדים ואת המרקם העדין הנוצר בין הבעל לאשתו.

רבים טועים וסבורים שחיי הנישואין הם צעד להשגת נוחות, ליצירת חיים שלווים ואיכותיים יותר וכדומה. כל הדברים הללו נכונים ברובד המעשי, אולם אף שהדבר נשמע בלתי פופולרי, הגישה העקרונית הנכונה לחיי הנישואין היא שמתחתנים כדי לתת, להעניק ולהתמסר. אנו מדגישים לא-אחת שבמקורות היהדות כמעט ואין מדובר על זכויות הבעל וזכויות האישה. מדובר שם רבות על חובות הבעל כלפי אשתו ועל חובות האישה כלפי בעלה.

מובן מאליו שכאשר יש לבעל חובות כלפי אשתו, האישה נהנית ממילוי חובות אלו, אולם עקרונית המשפחה הינה חברה שכל אחד תורם בה כפי יכולתו, וכפי החובות המוטלים עליו. זוהי המגמה הראשונית. הזוג נישא כדי להתקשר, להעניק, לתרום לזולת, לסייע לו ולהנעים את חייו.

המשברים בחיי הנישואין מתחילים כאשר כל צד מתחיל לתבוע מזולתו, כאשר הוא מתחיל 'למדוד' מה מגיע לו, ומה הוא אינו מקבל. באותה שעה גובר הניכור, והדברים עלולים להתפתח לכיוונים בלתי רצויים.

"הדשא של השכן נראה ירוק יותר" רק כאשר פוזלים לצדדים, כאשר עורכים השוואות למתרחש במשפחות אחרות, אין ספק שמגמה זו פוגעת בהרמוניה המשפחתית. לעומת זאת, כאשר המשפחה מהווה יחידה פנימית של חסד, הענקה ורצון אמיתי להיטיב - במצב זה מעמיקה האהבה, ניכרת המסירות, ואין פזילה לצדדים.

ובהקשר לשאלתך, מובן שאין אפשרות, לקבוע את מצבכם בתחום זה בלי להכירכם, אולם ניתן להציע עצה שהיא טובה תמיד:

אם אכן שניכם מעוניינים בכנות בהמשך הנישואין, נסו לפתוח דף חדש. בהחלטה אמיצה ומשותפת נסו לשנות את המגמה. נסו להעניק, לתת ולהתמסר. הפסיקו למדוד מי נותן יותר, הפסיקו לבחון מי אשם במצב עד כה. דף חדש פירושו דף ללא חשבונות, וללא הצל שהטיל העבר.

דף חדש פירושו עתיד. עתיד של נתינה, עתיד שהצד האחר בו הוא צד שלמענו אני חי, ובאושרו אני חפץ באמת. האושר של שני הצדדים ייצור הרמוניה, ייצור משפחה מלוכדת, שתזכה לאושר אמיתי במשך שנים רבות.תגובות הוסף תגובה
1.מילים של אמת נטלי מבאר שבע30/09/07
בניית אתרים