מה מאפיין את האדם משאר הברואים בעולם?

המאפיין הראשי של המין האנושי הוא יכולתו וגם חובתו לבחור את דרכו. על האדם לפעול על פי שיקול דעתו ולא להיסחף אחר כח הזרימה של מניעים תאוותניים. בנקודה זו באה לידי ביטוי ייחודיותו של האדם על פני יתר ברואי תבל.

בעלי החיים אינם בעלי בחירה. הם חיים את חייהם על פי מסלול קבוע ופועלים בהתאם לנטיותיהם הטבעיות. ה' חנן את החיות ואת הבהמות במערכת חושים, המכתיבה להם כיצד לפעול וכיצד להגיב על תופעות שונות. הכרת מערכת חושים זו לעומקה מסייעת לצפות מראש, ברמת הסתברות כמעט ודאית, את כל צעדי הבהמה או החיה. בגבהי מרומים ניצבים מלאכי מעלה שאינם בעלי גוף ואין להם נטיות גופניות, אולם אין להם גם את סגולת הבחירה. אין להם יצר רע המבקש להניאם מלמלא את חובותיהם. אין גורם המפריע להם בעבודתם הרוחנית. לכן, הם ששים ושמחים לעשות את רצון קונם, והם פועלים בכל כוחם במישור שעליו הם הופקדו.

מעלתו הגדולה של האדם, הניצב בתווך, היא שניתנה בידו אפשרות בחירה. הבחירה הינה אחד הגילויים הבולטים של צלם האלוקים הטבוע באדם. כשם שהקב"ה עושה הכל ופועל כרצונו ואין מי שיאמר לו מה תעשה ומה תפעל, כך גם האדם מסוגל לפעול בהתאם לרצונו העצמי מול יצריו המתנגדים למהלכים אלו. אדם שאינו מודע לכח הבחירה שניתן בידו ממרומים, מאבד את סגולתו העיקרית כאדם. במקום לפעול כרצונו ולשלוט על יצריו הוא הופך להיות נשלט. במקום להיות מנהיג על גופו, הוא מונהג על ידי היצרים, כפי שמונהג על ידיהם בעל חיים.

חשוב לציין ולהדגיש: גם מי שנרתע מכובד האחריות, ביודעו שבחירתו עשויה לחרוץ את גורלו, והוא מחליט שלא להחליט, לאמיתו של דבר, הוא כבר בחר את דרכו בחיים. כוחות גופו יעשו את שלהם וישלטו עליו. החל מאותה שעה שבה וויתר האדם על עליונותו כאדם, הוא מסור לחלוטין בידי יצריו ודחפיו, שעקרונית אין בינם לבין יצרי הבהמה ולא כלום.

בחירה זו מוטלת על האדם כל עוד נשמת רוח חיים באפיו. גם אם חטא האדם ובחר ברע, הוא אינו אבוד ועדיין הוא מסוגל לבחור בטוב, לשוב מחטאיו, ואפילו להפוך באמצעות התשובה את חטאיו לזכויות. יחד עם זאת, המאבק הינו תמידי ובלתי פוסק. גם אם נהג האדם בתבונה ובחר בטוב, עדיין אין הוא רשאי לשקוט על שמריו ולנוח על זרי דפנה. "כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו". ההתמודדות נמשכת גם אצל אדם רוחני, והיא מתרחשת בנקודה גבוהה יותר מאשר בעבר.

האדם, נזר הבריאה, מצוי בתוככי מלחמה תמידית. מוטל עליו לנצח, להבקיע את ביצורי האוייב הרוחני ולהתקדם תמיד הלאה במסע ניצחון מול חיילות היצר המעוניינים למגרו.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים