מה רע בגיור הרפורמי? מדוע אינכם מקבלים אותו?

כמעט כל האלמנטים, שנקבעו על פי ההלכה כבסיס לגיור, חסרים בגיור הרפורמי או מסולפים על ידו. בעוד שהגיור האמיתי הינו הליך הלכתי וערכי, הגיור הרפורמי הינו הצגה חיצונית, שאין בינה לבין גיור ולא כלום. לעתים הצטרפות למועדון טניס מחייבת מהמצטרף התייחסות רצינית ואחראית יותר מגיור רפורמי. הגיור הינו מאורע חד פעמי, שיש לו משמעות רבה מאוד בחיי האדם. במסגרת הרפורמית הוא הפך לתהליך חסר תוכן, חסר תנאים, שאין לו כמעט תוצאות מעשיות.

נעמוד על חלק מההבדלים היסודיים הקיימים בין גיור אמיתי לפי תורת ישראל ובין ה"גיור" רפורמי:

לפי ההלכה הגיור מתבצע בשלבים הבאים: מילה, טבילה וקבלת עול מצוות באיש וטבילה וקבלת עול מצוות באישה. אצל הרפורמים תלויים שני השלבים הראשונים (מלבד קבלת המצוות) בגישות השונות המאפיינות כל קהילה רפורמית... לעתים אין דורשים שם טבילה כלל, לעתים טובלים בברכת שחיה... ולעתים כל הליך הגיור מסתכם במסירת תעודה על ההצטרפות ל"מועדון" היהדות...

לפי ההלכה קבלת עול המצוות הינה שלב מעכב ועיקרי בהליך הגיור. ללא כוונה אמיתית לקיים את המצוות, הגירות אינה חלה, והאדם נותר גוי! הרבנים הרפורמים עצמם אינם מקיימים מצוות, וחלקם אף כופרים בה'. למותר לציין, אפוא, שלמתגיירים אצלם אין כל כוונה לקיים מצוות. רובם ככולם אפילו לא שמעו על דרישה זו.

ברור שבאופן זה הגירות לא חלה כלל בהתאם להלכה שניתנה בהר סיני. הגיור אינו גיור כלל. התוצאה ההלכתית, שהיא ההצטרפות לעם ישראל, אינה מושגת. ואם כן, כל ההצגה מיותרת!

קיימות נקודות שליליות נוספות בדרך 'גיור' זו. נציין אחת מהם: היהדות אינה מטפחת גישה המעודדת גיור. רק מי שמכיר באמת ובצדק שבתורת ישראל וחפץ בכל לבו להצטרף לעם מסיבות רוחניות טהורות, הוא הראוי להתגייר. רות המואביה, הגיורת ממואב, אם מלכות בית דוד, משמשת כסמל לגירות אמת. כיום, גויים רבים מבקשים להתגייר מחמת מניעים אישיים שונים: נושאי אישות, החלפת לאום, מקורות הכנסה וכדומה.

היהדות הינה בראש וראשונה תורה אלוקית שניתנה לנו ע"י הבורא. כלולות בה הלכות והנהגות המקיפות את אורח החיים היהודי. מי שחפץ בדרך זו באמת ובתמים, הוא הראוי להצטרף לעמנו. לעומת זאת, האחרים, מה להם ולתורת ישראל? מה להם ולעם ישראל? היהדות הינה דת, ולא מועדון המחלק הטבות פיננסיות לניצבים בתור בדלפק המתנות!

חשוב להדגיש מעל כל במה ולפני כל שומע: אם הרפורמים היו מציגים עצמם כ'איגוד' המביים הצגות גורפות רווחים, ניחא. אולם התורה שניתנה בסיני ועוברת מדור לדור מאב לבן, מה להם ולה? הסילוף והטשטוש של השיטה הרפורמית הביאו להתבוללות מואצת, לאובדן חלקים גדולים מעמנו. אלו שהביאו להתבוללות, לנטישת היהדות ולהסרת סימני ההיכר בין ישראל לעמים, ואם כן כיצד הם מהינים לצרף, כביכול, גרים לעם היהודי. כשועלים הם מחבלים בכרם היהדות, כיצד יש להם עוז להופיע כמקבלי גרים?

דרך ההצטרפות לעם התורה, לעם שמסר את נפשו בכל הדורות על שמירת כל תג ביהדות, שונה היא לחלוטין. ההצטרפות ליהדות הינה צעד בונה ומשמעותי שהשלכותיו לדורות. מה לצעד כביר זה ולליצנות הרפורמית?תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים