מהי תרומתם של הדתיים לעם ולמדינה?

בהתאם לעקרונות היהדות, ציבור לומדי התורה ממלא את חובתו כלפי ה' וכלפי העם בצורה מקסימלית. הוא נותן ידו למאמץ הלאומי בצורה מרבית. הדרך היהודית, שיסודותיה הם: תורה, עבודה (תפילה) וגמילות חסדים, מגוננת על העם כולו בשני מישורים עיקריים:

א. היא מוסיפה זכויות ומגינה על עמנו בעת צרה. לולא התורה והתפילות היה מצבנו חס ושלום קשה מאוד מבית ומחוץ. ללא זכויות רוחניות, ללא לימוד תורה רצוף וללא תפילות בוקעות רקיעים, חוסנו של העם ח"ו היה נפגע. אנו מאמינים בלב ונפש שהזכויות הרוחניות הן המגוננות על העם, והן המקנות לו יכולת התמודדות מול הסכנות האורבות לו מדי יום ביומו.

ב. דרך החיים היהודית מאפשרת לעמנו להתקיים, ולא להעלם מעל בימת ההסטוריה. נס קיומו של העם לאורך אלפי שנים מתרחש רק בזכות חיי התורה. בכל המקומות שהיהודים עזבו את התורה, תוך מספר דורות נעלם העם היהודי כליל.

לדאבון לב, ההתבוללות ונישואי התערובת אוכלים בנו, בכל פה. יהדות התפוצות מתמעטת מדי שנה. מי הם שומרי הגחלת? מי הם אלו שבזכותם העם שיצא ממצרים קיים גם כיום? מי שמר בעבר, ומי ישמור בעתיד על עמנו שלא ייכחד? חוט השדרה של העם הינם שומרי התורה והמצוות, העומדים על המשמר יומם ולילה, ומתגברים על האויבים הרוחניים של העם, אלו המנסים ללא הרף לכלותנו.

בד בבד עם פעילות רוחנית זו קיימת פעילות של סיוע ושל גמילות חסדים בקנה מידה נרחב ביותר. פעילות זו מתמקדת בשני מישורים עיקריים:

1. גמילות חסד בתוך חיי הקהילה, כאשר כל אדם מבחוץ מסוגל גם הוא להנות ממנה. אין ספור גמ"חים (מרכזי גמילות חסדים) מסייעים לכל פונה בתחומי חיים רבים. ארגון החסד הארצי "יד שרה", הינו למעשה התפתחות מואצת של גמ"ח להשאלת מכשירים רפואיים. תחנות אלו ואחרות פזורות לאלפים בכל ריכוזי האוכלוסיה הדתית.

2. תחום נוסף הינו מילוי פונקציות שרק הציבור החרדי מסוגל להרתם להן מפאת מספר סיבות. אמנה לדוגמא כמה ארגונים:

ארגון "הצלה" מסייע להצלת חיים. כמעט כל איזור מגורים בשכונות החרדיות 'מכוסה' ע"י מתנדבים חובשים, תושבי האיזור, הנענים במהירות מירבית לקריאות לעזרה ראשונה. כמו כן פועלים ארגון זק"א, שהינו ארגון ארצי, השייך גם הוא לתחום העיסוק הדתי, וכן אירגוני עזרה רפואיים שתרומתם לקהילה רבה מאוד.

לומדי התורה והצועדים בדרכה חשים בכל לבם, שהם פועלים גדולות ונצורות למען העם. התרומה מתבטאת הן באופן מיידי והן בראיה מרחבית של דורות רבים. ללא הלוז הרוחני, ללא המרכז המאגד את הקצוות הרחוקים מדת, דומה שעם ישראל היה חלילה חדל להתקיים.תגובות הוסף תגובה
1.חומר טוב למחשבהאליהו13/12/06
בניית אתרים