מדוע אתם מתנגדים בחריפות רבה להסדרת נישואין אזרחיים לפסולי חיתון?

לא אחת נשמעות דעות שמוטב היה להפריד את הדת מהמדינה, בהתאם למסגרת הקיימת בארצות הברית או בדומה לה. טוענים שבאופן זה יימנע קיטוב מיותר, ולהרבה אי הבנות יתייחסו כאל דברים שוליים, וייתכן שהן תעלמנה לחלוטין.

סוגיה זו מורכבת מאוד, ואין ברצוננו להכריע בה. מטרתנו להאיר רק נקודה אחת הקשורה בקשר בל יינתק לסוגיה האמורה.

אחת הסיבות לכך שאין להפריד את הדת מהמדינה היא הדאגה לכל יהודי ויהודי. ביסוד הדברים מצויה הדאגה שהוא יישאר יהודי, ולא ינתק את הקשר שנותר בינו לבין עמו. הפרדת הדת מהמדינה עלולה לגרום עוול בלתי ניתן לתיקון לרבים מבני הדורות הבאים.

אמנם, לדאבון לב, רבים מבני העם אינם צועדים בדרך המצוות, אולם למרות הכל, בני עם אחד אנחנו. מסוגלים אנו, לפחות תאורטית, ולעתים גם מעשית, להנשא ולהקים בתים משותפים שבהם יוולדו ילדינו המשותפים, אלו שימשיכו אחרינו לשאת את השם: יהודי. כל עוד היהודים נישאים בהתאם לדיני התורה, ילדיהם יהיו זכאים להחליט עם מי להנשא ועם מי להמשיך את שלשלת עמנו הנצחי.

שבר גדול להחריד, יארע לעם כולו אם תותר הרצועה, ופסולי חיתון יקימו משפחות בריש גלי. התופעה תיצור סחף, והילדים הרבים שיוולדו, מוצאם לא יהיה ידוע, או שיהיה מוטל בספק מבחינת דיני התורה.

במכת חרב אחת, שתבקע את העם לשניים, עלולות להווצר לעד שתי קבוצות, שהאחת מהן אינה יכולה לבוא בברית הנישואין עם רעותה, כי עקרונות חייה אינם מאפשרים זאת. התוצאות תהיינה הרות אסון! חלקים רבים עלולים לנשור מהעם ולהעלם. חלקים אחרים יוכלו להנשא רק בינם לבין עצמם, ואין ספק שיווצר קיטוב שאחריתו מי ישורנו.

נדבר גלויות. יתכן שכיום אחינו החילוניים אינם רואים בנו פוטנציאל לנישואין. ייתכן שבחלומותיכם השחורים ביותר אינכם צופים אפשרות שאי מי מבניכם ומבנותיכם יינשאו לנו. אולם באיזו זכות הנכם רשאים לנקוט צעדים, שיכרתו ענפים מהגזע עתיק היומין של העם? לנקוט צעדים שייצרו קרע שאינו ניתן לאיחוי או לריפוי? מי נתן לכם את הרשות לערוך שינויים בלתי הפיכים לנצח?

למרות האופי החילוני של המדינה נשמרו בה עד כה מספר אלמנטים שבכוחם לשמר את אחדות העם. אם הבאנו את ארה"ב בתור דוגמא, עלינו לתת את דעתנו לעובדה שבכל שנה אובד שם אחוז נכבד מהעם היהודי מחמת נישואי תערובת וסוגי התבוללות נוספים. לדאבון לב, מדובר בטור גאומטרי עולה. מישהו מוכן לקחת על עצמו את האחריות לשבר זה? תהליך דומה, בממדים קטנים יותר, כבר החל בארצנו. האם נפתח את החלונות לרווחה כאשר בחוץ נושבת רוח סערה? הלב היהודי ממאן לעשות זאת!תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים