אם קיימת בחירה חופשית, מדוע האדם נענש כאשר הוא בוחר בדרך הרעה?

הבחירה החופשית אינה מתירה עשיית מעשים שליליים, היא רק מאפשרת את עשייתם. אסביר את דברי במשל מקובל:

לפני אדם מונחים שני סוגי מאכל. האחד מבריא ומזין והשני מזיק וגורם מחלות. באפשרותו של הסועד לבחור באחד משניהם, אולם ברור שאם יאכל את המאכל המזיק – יינזק.

האפשרות שניתנה לו לאכול לפי בחירתו אינה מונעת את הנזק.

כך הם פני הדברים גם ברוחניות. המציאות הרוחנית מורכבת ממסלול טוב, מומלץ ומועיל וממסלול שלילי ומזיק. האדם רשאי, כאמור, לבחור במה שלבו חפץ. אולם כאשר הוא בוחר בעברות, הוא פוגע בקדושת נשמתו במו ידיו. בעקבות עשיית החטאים מתדרדרת נשמתו ומגיעה אל מחוזות העונש. כשם שמאכל מזיק גורם מחלות לאדם, כך גם מעשה מזיק גורר עונש.

עפ"י אמונת היהדות העולם כולו נברא כדי שבני אדם ילמדו את התורה ויקיימו את המצוות. בשורשו הרוחני של העולם קיים חוק רוחני שעשיית מעשים טובים מצעידה את הבריאה לקראת שלמות, ולעומת זאת עשיית מעשים שליליים פוגעת אנושות במהות הפנימית-רוחנית של העולם.

יחד עם העולם כולו שנפגע ע"י החטאים, נפגע באופן מיוחד האדם שביצע חטא זה. לא מדובר רק בעונש. הגמול השמיימי במהותו אינו דומה לקנס על עברות תנועה. הגמול הינו תוצאה ישירה של מעשי האדם. מי שפועל גדולות ונצורות בתחום המצוות זוכה לשכר רב. שכר זה, למעשה, קשור בקשר בל יינתק למצוות עצמן, ולהיפך בתחום העברות.

לפי נקודת מבט זו ניתן להבין מעט את מהותו של העולם הרוחני העלום ששמו עולם התשובה.

הרובד הרוחני שונה לחלוטין מהרובד הגשמי. אדם שעושה מעשה כלשהו, אינו יכול להתכחש למעשהו, אינו יכול למחוק את המציאות ואינו יכול להחזיר את הגלגל אחורנית. המעשה נעשה ואין אפשרות למחוק אותו. לעומת זאת, בתחום הרוחני ניתנת אפשרות לשוב בתשובה. עשיית התשובה בכוחה לתקן את העבר עצמו ולשפר את אשר עוללנו. אנו פועלים בתוככי המציאות הרוחנית ומשקמים אותה.

התשובה מנקה את זיהום העולם שנגרם ע"י החטא. היא מוסיפה זכות קיום לעולם כולו. מעשה זה נזקף לזכותו של האדם שעשה תשובה. הוא יוצא נשכר וזוכה לחסד מיוחד ממרומים.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים