מהי משמעות הבחירה החופשית בין טוב לרע? האם זוהי בחירה שקולה?

לטוב ולרע כוחות שקולים. כוחות הטוב מושכים לכיוון אחד, ולעומתם כוחות הרע מושכים לצד שכנגד. מלחמת איתנים מתנהלת תדיר בין שני הצדדים הללו.

כאשר שני כוחות שקולים נלחמים זה בזה, התוצאות הן בלתי צפויות. כלומר, כלל לא ידוע באיזו דרך יבחר האדם.

קיימת נקודה (למעשה, מספר רב של נקודות בתחומים שונים). שהיא קו החזית, קו שלאורכו נערכת המלחמה בין היצר הטוב לבין היצר הרע. היצר הרע מסית את האדם בעוצמה רבה, אולם מולו ניצב היצר הטוב, ולו עוצמה זהה. הכוחות השקולים מאפשרים לאדם עצמו, ואך ורק לאדם, את הבחירה החופשית. קו החזות הוא נקודת הבחירה החופשית.

נקודת הבחירה של האחד שונה מנקודת הבחירה של רעהו. לדוגמא, ילד שנולד במשפחה הגרה באיזור מצוקה שהפשיעה בו גואה, ועברות רכוש הינן בו דבר שבשגרה, נקודת הבחירה שלו תהיה נמוכה בהרבה מנקודת הבחירה של מי שנולד במשפחה מסודרת ומחנכת. כל אדם נבחן בהתאם למדרגתו, כל אחד מהם יקבל שכר על בחירתו שלו בטוב הייחודי שלו, ולהפך כל אחד ייענש על שנכשל בנקודת המבחן המיוחדת שלו.

נקודה זו אינה קבועה. אם האדם בחר בטוב, הוא מתחזק ברוחניות ומתעלה, נקודת הבחירה שלו עולה מעלה מעלה. ואם ח"ו הוא נכשל – היא יורדת. תמיד מצוי בלב האדם קו חזית, ורק האדם עצמו הוא השוקל והוא המסוגל להחליט במה לבחור ולאן לפנות.

החזקת הכוס ביד, מעוררת שאלה, האם להניחה על השולחן או לנפץ אותה ארצה. אם ברור שתניח אותה על השולחן, אם כן גם ברור שלא זוהי נקודת הבחירה שלך באותה שעה. לעומת זאת, חס וחלילה, אם תהיה באותה שעה כועס ומרוגז, בהחלט ייתכן שהשיקול אם לנפץ את הכוס, יהיה שקול לחיוב ולשלילה, ובזאת תבחן באותה שעה במבחן הבחירה החופשית.

האדם אינו עומד לעולם במקום אחד. חייו גדושים בנסיונות, והוא עולה ויורד תדירות, נופל וקם. אשריו לזה שלמרות נפילותיו, הוא מתעודד ומשפר את עמדתו, כפי שנאמר: "שבע יפול צדיק – וקם".תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים