מהי המשמעות של תקופתנו בה אנו נמצאים בגלות ישמעאל?

עפ"י מקורות היהדות אנו נמצאים עתה דווקא בגלות אדום, ואילו הישמעאלים, עפ"י דרכם, מנסים לשבש את מהלך ההסטוריה. אסביר את דברי:

יש ארבע גלויות מהותיות שעם ישראל נמצא בהן. המשמעות הרוחנית של כל גלות היא תפקיד מיוחד המוטל על העם באותה תקופה. בכל גלות מוצבים בפני עמנו נסיונות קשים מסוג שונה, ועלינו לעמוד בנסיונות אלו בגבורה ולנצח!

גלות אדום החלה בתקופת חורבן בית שני ע"י רומי. מבחינה רוחנית-השקפתית גלות זו נמשכת עד היום. ממאפייני התקופה, הן ברומי העתיקה והן בימינו – נהירה אחרי תענוגות הגוף, ראוותנות והבלטת החיצוניות. לעם ישראל, שמהותו פנימיות, צניעות ונטייה לרוחניות, יש נסיונות קשים לכל אורכה של התקופה, והוא נתון למאבקים קשים מאוד מבחינה רוחנית. ואמנם, רבים מבני העם נפלו במערכות אלו, ורק קומץ ממשיך את המהלך המקורי של עם ישראל. זוהי מהותה של תקופתנו.

יחד עם זאת מובא בקבלה (ב'זוהר' הקדוש ועוד) שהישמעאלים לא ינוחו ולא ישקטו לאורכה של תקופה זו, וינסו לחבל במהלכה.

לישמעאלים יש שתי תכונות יסוד. ישמעאל רכש את האמונה בבורא עולם מאביו אברהם, ואת תכונת ה'פרא אדם' (כפי שהתורה מגדירה אותו), מאמו הגר, בת המדבר. לשילוב זה יש תוצאה הרסנית. דרכו של ישמעאל לחיות על חרבו. בכח החרב הוא מנסה להשליט את אמונתו בעולם. מאז ימי מוחמד ועד היום נלחמים המוסלמים בחרבם במתנגדי אמונתם.

בעיה גדולה הרבה יותר היא העיוות הרעיוני שנוצר אצל ישמעאל. במקום שהאמונה תהווה פסגה ותביא את המאמינים בה להישגים רוחניים, תכונת ה'פרא האדם' השתלטה כליל על ישמעאל. היא לקחה את האמונה ככלי שרת להשגת מאוויי גוף ולאכזריות תהומית. היא הביאה להתעלמות מעקרון היסוד של ערך החיים ולעתים אף לאיבוד כל רגש אנושי.

התופעות הקשות של הפונדמליזם ושל ארגוני הטרור האיסלמים הינן פרי באושים של השתלטות תכונת ה'פרא האדם' על האמונה. במצב זה האמונה מגבירה את הפראות עד אין קץ.

חוזים כיום את התגברות הטרור האיסלמי כנגד העולם המערבי. למעשה, מבחינה מהותית מדובר בשתי שיטות חיים: האחת - תרבות המערב על הישגיה החומריים וכיוונה הנהנתני, והאחרת - דרך האיסלם שלה אמונה מעוותת ויד האוחזת בחרב. אלו הם שני הקצוות העולמיים. בעין הסערה ניצב העם היהודי הסופג מהלומות מכל צד אפשרי.

בעת הגאולה השלמה, שאנו מצפים לה, תשתנה התמונה העולמית. כל הצדדים יכירו בעליונותה של האמונה בטהרתה, ללא עיוות וללא פראות. עם ישראל יהפוך למרכז העולמי, וכל עמי העולם ינהרו, כפי דברי הנביא, אל הר בית ה' כדי ללמוד את האמת ולחיות לאורה.תגובות הוסף תגובה
לא רשומות תגובות למאמר זה.
בניית אתרים