מי ברא את הבורא?

התשובה לשאלה זו, השגורה בפיהם של מתווכחים למיניהם, מהווה למעשה רובד בסיסי בנושא האמונה. אבאר את דברי, ואפתח במשל:

תהומות או מצוקים מהווים מכשול בלתי עביר להולך רגל. לעומת זאת מסוק חולף על פניהם בלי להתעכב כלל. במישור האווירי הללו אינם מהווים מכשול כלל!

משל זה ממחיש לנו שקיימים קשיים או שאלות שיש להתייחס אליהם במישור מסויים, ולעומת זאת כאשר עולים למישור גבוה יותר, לא זו בלבד שהשאלה אינה קשה, היא אינה קיימת שם כלל.

כאן, במישור החומרי שאנו חיים בו, קיימת משמעות למושג זמן. כשם שקיימים מימדי אורך, רוחב וגובה, קיים גם מימד הזמן. הזמן והמקום הינם מושגים הצועדים יחדיו.

עפ"י אמונת היהדות ה' ברא את היקום כולו, ויצר את החומר על כל חוקיו "יש מאין". מן הראוי לומר בהדגשה יתירה, שהמדע אינו עוסק כלל בעניין בריאת העולם. המקור הראשוני של החומר מצוי מעבר לגבולותיו של המדע. אמנם נשמעות דעות אודות שלבים שונים של היצירה ושל התהוות העולם, אולם לגרעין הראשוני (מי יצר אותו? מה היה לפניו?) המדע אינו מגיע. התחום נמצא מעבר לגבולות המדע, ולמדע אין כל כלים לחקור אותו. במעבדות המדעיות לא מצויים כלים כלשהם המסוגלים למדוד את מה שאינו נמדד או לחקור את מה שהוא נעלם עד אין חקר.

הפתרון לתעלומה זו אינו נמצא, כאמור, בחקר חוקי הטבע, אלא אך ורק במישור עליון החורג מגבולות הטבע. ה' הינו מקור כל הבריאה. הוא עליון, על-טבעי ובלתי תלוי בגורם חומרי כלשהו.

ה' נמצא מעל לגבולות המקום, שהרי הוא זה שיצר את החומר. הוא נמצא גם מעל לגבולות הזמן, שהרי הוא זה שיצר וקבע את הזמן.

המושג "קדמון", ומושג ה"אין סוף" אינם מובנים לנו כי אנו נמצאים בתוככי הזמן. "אין סוף" הינו מושג רוחני. משמעותו היא שלגבי ה' אין גבולות של עבר, הווה ועתיד. הזמן קשור רק לעניינים חומריים, וה' הוא כולו רוחניות.

מובן מאליו שהשאלה השטחית: "מי ברא את הבורא"? אין לה כל מקום והיא נובעת מחוסר הבנה בסיסי. עצם ההכרזה שקיים בורא, כוללת הכרזה ברורה שהוא נשגב ונעלה, שהוא נמצא מעל הזמן, שהוא מרומם מכל מושג חומרי.

כשם שאין אפשרות להסביר לעיוור מלידה כיצד נראה צבע לבן (הלבן אינו קר ואינו רך, מושגים המוכרים לעיוור, הוא משהו אחר!), כך לנו, הקרוצים מחומר, קשה להסביר מהי משמעותו של העולם הקיים מחוץ לממלכת הזמן. אולם עולם נשגב זה קיים! האמונה בקיום הבורא היא גם האמונה בבורא היחיד, שאין זולתו. "הוא ראשון והוא אחרון, ובלעדיו אין אלוקים".תגובות הוסף תגובה
1.תודה. . . מיכל 27/12/07
בניית אתרים